Počet návštev: 2605983

U nás je fajn :-)

Vitajte na stránkach našej školy!

Naša škola je dlhodobo známa svojou kvalitou. Rozhodnutie prihlásiť vaše dieťa k nám je pre nás veľký záväzok a my robíme všetko pre vašu spokojnosť. Náš školský vzdelávací program je nastavený tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám. Už od prvého ročníka sa u nás vyučuje anglický jazyk a od piateho jazyk nemecký. V súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení ponuky cudzích jazykov, ktoré bude možné študovať priamo u nás. Absolvent našej školy je teda kvalitne pripravovaný na ďalšie vzdelávanie, aj bilingválne.

Kontaktujte nás

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
 • Pán riaditeľ: 041/763 44 75,
  zsjarna@gmail.com
  Pani tajomníčka: 041/724 32 03
  IČO: 37813277
  Prihlasovanie a odhlasovanie stravy: 041/763 44 39
  zsjarnahospodarka@gmail.com

Kalendár akcií a prázdnin

V našej škole je stále niečo nové a zaujímavé

 • Zábava, smiech, radosť, pohoda, oddych, hry, šport, turistika, opekačka, dobré jedlo, hudba, spev, tanec, nočné rozhovory, objatia, priateľstvo, láska... tieto slová vystihujú výlet 9. B triedy s pani učiteľkami Ivanou Papánkovou a Miškou Bednárovou v Štefanovej na chate Pod skalným mestom. Bola to vlastne naša posledná spoločná akcia, ale stála za to. Pekne sme sa takto spolu rozlúčili. A to najdôležitejšie. Zostanú nám krásne spomienky.

 • Vďaka našej pani učiteľke Janke Švedovej sa nám znovu rozbehlo vyučovanie dopravnej výchovy na našom školskom dvore, na našom dopravnom ihrisku. Ako to na jednej z takýchto "dopravnovýchovných" hodín vyzeralo si znova môžete popozerať na našom kanáli.

 • Včera 12. júna 2018 sme u nás mali veľmi milú návštevu. Prišli k nám sokoliari z Moravy. Dozvedeli sme sa všeličo zaujímavé nielen o našich, ale aj cudzokrajných vtáčikoch. Kratučké video si zase môžete pozrieť vďaka nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý ho chytro pripravil. :-)

 • Dňa 11. 6. 2018 mali žiaci 1. B, 2. C a 4. B triedy zo ZŠ Jarná v Žiline možnosť stretnúť sa s dvojicou hráčov z MŠK Žilina - Miroslavom Káčerom a Branislavom Slukom. Futbalisti sa ocitli pred mimoriadne aktívnym a náročným publikom, od ktorého dostali množstvo zvedavých otázok týkajúcich sa ich futbalových snov, obľúbených školských predmetov, futbalových vzorov i denného režimu futbalistu. Pri odpovediach sa obaja poriadne zapotili. Po náročnej paľbe otázok prešli na samotný futbalový tréning na školskom futbalovom ihrisku, pri ktorom využili rozličné pomôcky, napr. kužele, prekážky, obruče i samotné futbalové lopty. Po tréningu a rozdelení žiakov do družstiev nasledoval samotný futbalový zápas, trvajúci 20 minút, ktorý skončil 2:1 pre skupinu, v ktorej hral Mirko Káčer. Ostatní žiaci, ktorí sa nezapojili do futbalového zápasu, z hľadiska nadšene povzbudzovali. Najzaujímavejšou časťou sa stala autogramiáda hráčov, ktorá potešila každé zúčastnené dieťa. Hráči podpisovali kopačky, dresy, školské pomôcky, či priamo ruky chlapcov i dievčat. Hráči MŠK Žilina ukázali deťom pozitívnu stránku športu a poukázali na to, že i žiaci z našej školy sa môžu stať v budúcnosti ich nástupcami. Pre deti bolo veľkou inšpiráciou vidieť hráčov reprezentačného tímu a možnosť zahrať si s nimi futbalový zápas. Určite si z toho zoberú nejaký príklad do života.

 • V školskom roku 2017/2018 sa do súťaže prihlásilo 12 druhákov, 7 tretiakov a 8 štvrtákov. Hlavným cieľom súťaže bolo rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Úlohy boli zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov na pokračovanie. Zadania úloh neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s úlohami. Na základe pridelených bodov získalo 20 žiakov diplom Múdreho Maksáčika za kamarátsku pomoc a múdre rady Pinokiovi, trom prasiatkam, Maťkovi a Kubkovi, Mimi, Líze, Štoplíkovi a ďalším kamarátom z Rozprávkova.
  Darček a hrdý titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci: Vkategórii Maksík 2: Šimonko Mikulík z 2.A, ktorý získal plný počet bodov 126 a umiestnil sa na 1.- 306. mieste na Slovensku. Klaudika Daneková z 2.B, ktorá získala 120 bodov a umiestnila sa na 670. - 853. mieste na Slovensku. V kategórii Maksík 3: Editka Ďurišová z 3.A, ktorá dosiahla 127 bodov a umiestnila sa na 1.-285. mieste na Slovensku. Vaneska Bárdyová z 3.A, dosiahla 124 bodov a získal 302.- 560. miesto na Slovensku. V kategórii Maksík 4: Damian Šulgan zo 4.A, ktorý dosiahol 126 bodov a umiestnil sa na 174.-310. mieste na Slovensku. Kristián Ondroš zo 4.B, ktorý dosiahol 123 bodov a umiestnil sa na 362. -452. mieste na Slovensku. Alexander Broďani zo 4.B, ktorý získal 122 bodov a umiestnil sa na 453. – 534. mieste na Slovensku. Andrej Kováč zo 4.B, ktorý dosiahol 120 bodov

 • Dňa 7. júna sa deti 4. A triedy za sprievodu pani učiteľky Gavlákovej a pani vychovávateľky Žákovej zúčastnili školského výletu v zaujímavej lokalite nášho krásneho Slovenska, v Banskej Štiavnici a v jej okolí. Navštívili poľovnícky kaštieľ Svätý Anton, kde mali možnosť obdivovať pôvodné zariadenie sídla. V suteréne kaštieľa na nich čakala stála expozícia histórie poľovníctva a fauny a flóry Štiavnických vrchov. Okrem iného sa zapojili do zaujímavej súťaže s názvom "Uhádni názov rozprávky." V jednotlivých miestnostiach kaštieľa boli umiestnené rôzne indície, ktoré mali deťom napovedať, aký názov daná rozprávka má. Odpovede zapisovali do špeciálnych losovacích lístkov. V záverečnom vyhodnocovaní mali deti možnosť získať cenu, ktorú obdržia poštou. Okrem iného, v záhrade kaštieľa obdivovali krásu dravcov a čo to zaujímavé sa o nich dozvedeli z výkladu študentov strednej lesníckej školy. Program výletu pokračoval návštevou štôlne Bartolomej v Banskej Štiavnici, Deti sa zahrali na baníkov. Obdržali špeciálne prilby, plášte a baterky a akože sfárali do bane. Mali možnosť dozvedieť sa niečo o histórii baníctva na Slovensku. Výlet sa deťom veľmi páčil. Aký by to bol výlet, keby chýbali nákupy. Deti si na pamiatku kúpili rôzne suveníry a darčeky pre svojich blízkych. Domov sme sa vracali plní dojmov a nových poznatkov.

 • Do 24. ročníka súťaže MAKS sa v tomto školskom roku zapojili štyria piataci, jeden šiestak, dvaja siedmaci a jeden ôsmak. Bola to matematická súťaž pre všetkých , ktorí majú radi netradičné úlohy. Žiaci riešili náročné úlohy vo svojom voľnom čase on-line. Z maximálneho počtu 520 bodov u piatakov získala Ninka Záthurecká z 5.B triedy 369 bodov, čím sa umiestnila na 35. mieste v kraji a 361. mieste na Slovensku. Svojimi výsledkami dokázala, že vyniká nadpriemernou bystrosťou, inteligenciou a vytrvalosťou. Z maximálneho počtu 520 bodov zo šiestakov získal Filip Šulgan zo 6. A triedy 362 bodov a umiestnil sa na 18. mieste v kraji a 243. mieste v SR. Taktiež dokázal , že vyniká bystrosťou, inteligenciou , vytrvalosťou ale hlavne zdravým úsudkom. Výborné umiestnenie získala zo 7.B žiačka Barborka Garguláková, ktorá z 520 bodov získala 491 bodov, čím sa umiestnila na krásnom 4. mieste v kraji a 41. mieste v SR. Právom jej prináleží titul MAKSiHVIEZDA súťaže. Zo 7.B pekné umiestnenie získal aj Martin Malcho , ktorý z celkového počtu 520 bodov dosiahol 301 bodov. V kraji sa umiestnil na 20. mieste a na Slovensku na 241. mieste. Vrcholný výkon pri riešení úloh matematickej súťaže MAKS dosiahol Marek Hodás z 8.A. V štyroch kolách nestratil ani jediný bod, za čo si zaslúži hrdý titul MAKSiFRAJER. Získal 450 bodov, v kraji sa umiestnil na 7. mieste a na Slovensku mu patrí 82. miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a veríme, že tejto súťaži zostanú verní a v septembri sa

 • 5. júna sa žiaci 2 .C a 5. B zúčastnili exkurzie v kasárňach v Žiline. Aj touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Vladimírovi Vaňovi za to, že sa naši žiaci mohli oboznámiť s prácou vojakov, záchranárov a hasičov. Prezreli si vojenskú techniku, videli záchranárov so psami v akcii a hasiči im predviedli ukážky zásahu pri horiacom aute. Prajeme im, aby ich práca bola využívaná iba pri preventívnych akciách a aby nemuseli zásahom riešiť vážne život ohrozujúce situácie.

 • V dňoch od 14. mája do 18. mája naši tretiaci vymenili školské lavice za krásy našich veľhôr. Zúčastnili sa pobytu školy v prírode v Tatranskej Lomnici, pod dohľadom pani učiteliek Mgr. Mackaničovej, Mgr. Švedovej, pani vychovávateľky R. Vašaničovej a pána záchranára P. Meliša. Aj keď počasie nebolo práve najvľúdnejšie, zažili sme toho veľa. Čas sme trávili turistikou, plnením rôznych úloh, súťažením, návštevou múzea TANAPu, zábavného centra Tricklandia, absolvovaním náučného chodníka Pramenište a iné. Pobyt v prírode spestril žiakom aj animačný program, do ktorého sa deti s chuťou zapájali. Nechýbala diskotéka, zábavný program, vedomostné súťaže a rôzne športové hry. Aj keď záver pobytu nám skomplikovali zdravotné problémy niektorých účastníkov, veríme, že deti budú na túto školu v prírode spomínať len dobre a s úsmevom.

 • Žiaci 1. B, 2. C a 4. B triedy spolu s pani učiteľkami Tóthovou, Ozaniakovou a Hudecovou sa dňa 29. 5. 2018 plní očakávaní vybrali na školský výlet do Vysokých Tatier. Cesta im ubiehala veľmi rýchlo, lebo spolu s pani učiteľkami pozorovali prírodné zaujímavosti a ľudské výtvory a rozširovali si tak svoje vedomosti o Slovensku. Z parkoviska v Starom Smokovci sa väčšina detí po prvýkrát v živote vyviezla pozemnou lanovkou na Hrebienok. Ďalej už museli ukázať, koľko fyzickej zdatnosti a obratnosti v sebe majú. Ako malé kamzíky poskakovali po kameňoch okolo Bílikovej chaty, popri Studenovodských vodopádoch až k Reinerovej útulni. Po krátkom zastavení, občerstvení a načerpaní síl sa opäť vrátili po pohodlnej ceste a pozemnou lanovkou do Starého Smokovca. Keďže väčšina detí bola vo Vysokých Tatrách po prvýkrát, pani učiteľky si považovali za povinnosť ukázať im aj blízke, ľadovcami vytvorené Štrbské pleso. Tu deti zažili naozaj pravú tatranskú búrku aj s krúpami a mali možnosť vidieť, ako sa v Tatrách dokáže zmeniť počasie za pár minút. Našťastie spolu s pani učiteľkami našli úkryt v blízkej Kolibe Patria a nikomu sa nič nestalo. Tak rýchlo ako búrka začala, tak aj skončila a deti si mohli v stánkoch nakúpiť suveníry. Unavení, ale plní zážitkov sa vo večerných hodinách vrátili späť k svojim rodičom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
 • Pán riaditeľ: 041/763 44 75,
  zsjarna@gmail.com
  Pani tajomníčka: 041/724 32 03
  IČO: 37813277
  Prihlasovanie a odhlasovanie stravy: 041/763 44 39
  zsjarnahospodarka@gmail.com

Fotogaléria