• Vážení priatelia. Vstúpili ste na stránky našej školy, ktorá je známa svojou dlhodobou kvalitou. A takou istou je aj naša stránka. Dozviete sa na nej všetko potrebné. Stačí ju pravidelne sledovať - Дорогі друзі. Ви зайшли на сайт нашої школи, яка відома своєю довгостроковою якістю. І наш сайт теж. Ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати про це. Просто спостерігайте за нею регулярно.
    • U nás je dobre - Ми добре проводимо час
    • Naša škola dlhodobo veľmi dobre spolupracuje s Materskou školou Jarná. Vzájomne sa podieľame na milých spoločenských akciách, navštevujeme sa, deti - škôlkári sa v našom areáli cítia bezpečne a príjemne. Prechod do 1. ročníka je bezproblémový, deti priestory školy dôverne poznajú. Vychádzame si vzájomne v ústrety, pomáhame si.
    • Máme aj deti z Bulharska - Також у нас є діти з Болгарії
    • ... z Ukrajiny - з України
    • ... z Južnej Kórey - з Південної Кореї
    • ... aj rómske deti - і ромських дітей
    • ... zo Spojených štátov amerických - з Сполучених Штатів Америки
    • ... z Austrálie - з Австралії
    • ... z Číny - з Китаю
    • ... z Indonézie - з Індонезії
    • ... z Českej republiky - з Чехії
    • :-)
    • Oprava telocvične
     • Oprava telocvične

      30. 1. 2023

      Milí priatelia. Od dnešného pondelka - 30. januára 2023 - ideme opravovať našu telocvičňu. Okrem množstva drobných opráv a úprav vymeníme podlahu a opravíme drevený obklad stien. Športové aktivity v nej budú teda od tohoto dátumu úplne pozastavené a telesnú výchovu budeme realizovať iným vhodným spôsobom. Sme radi, že sa nám konečne podarilo pustiť sa do už veľmi potrebnej opravy a vás žiadame o zhovievavosť a trpezlivosť. Oprava by mala prebiehať do konca februára. Fotoalbum.

    • Školská liga v plávaní
     • Školská liga v plávaní

      17. 1. 2023

      Dnes 17. januára 2023 máme za sebou 2. kolo ligy v plávaní, tentokrát v disciplíne 50m prsia. Našu školu reprezentovalo 20 plavcov z 5.-7. ročníka. Z minulého kola v disciplíne 50m voľný spôsob získali naši žiaci až 2 umiestnenia! 1. miesto - Martin Rybár ( 6.B) a 2. miesto - Samuel Valušiak (6.A). Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a body do celkového hodnotenia, ktoré zverejníme po skončení ligy. Fotoalbum...

    • Prírodoveda v 3.B
     • Prírodoveda v 3.B

      11. 1. 2023

      U nás na prírodovede rozhodne nie je nuda!
      V pondelok po prázdninách nás čakalo učivo o rozpúšťaní a roztápaní látok. Pani učiteľka s pani asistentkou sa rozhodli priblížiť nám ho pomocou veľmi zaujímavej vyučovacej metódy – riadeného pozorovania. Trieda sa na chvíľu premenila na kuchyňu a my sme mali možnosť vidieť, ako sa v horúcom čaji rozpúšťa cukor, do teplého mlieka sme vkladali nami vyrobený karamel, lahodnú čokoládu, med, či škoricu... A následná ochutnávka veru stála za to. Viaceré naše zmysly si prišli na svoje a zároveň sme sa hravou formou čo to naučili o rozpúšťaní a roztápaní látok.

    • Vianočný koncert 2022 - II
     • Vianočný koncert 2022 - II

      1. 1. 2023

      Pred Vianocami sa u nás uskutočnila pekná akcia. Bol to vianočný koncert. Zorganizovala ho naša pani učiteľka Eliška Hubočanová. Pripravila scenár, spolupracovala s deťmi, pani vychovávateľkami, ďalšími a výsledok tejto neľahkej činnosti si môžete pozrieť na našom youtube kanáli. Šimon Hubočan - syn pani učiteľky - toto zaznamenal, zostrihal a náš pán riaditeľ ďalej spracoval. Tak sa pohodlne usaďte a ráno 2. januára 2023 si koncert vychutnajte. :-)

    • MMXXIII
     • MMXXIII

      31. 12. 2022

      Milí naši. Do Nového roka MMXXIII vám všetkým želáme zdravie, šťastie a veľa úspechov. Držme spolu, dokážeme tak oveľa viac.

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

      24. 12. 2022

      Nad celým svetom sa už vznáša duch Vianoc. Neobišiel ani našu školu a 22. decembra zavítal medzi deti prvého stupňa na ich vianočné besiedky. V príjemnej predvianočnej atmosfére si užili posledný deň v škole. Pri trblietavom svetle vianočného stromčeka počúvali melódie vianočných kolied, tvorili, súťažili, tancovali a zabávali sa pod láskavým dohľadom svojich pani učiteliek a vychovávateliek. Pochutnávali si na rôznych dobrôtkach, ktoré im pripravili ich starostlivé mamy. Vianočnú náladu umocnila aj výborná chuť detského vianočného punču, ktorý pre malých školákov navarila naša pani školníčka Dáška. Na záver sa deti z jednotlivých oddelení školského klubu prezentovali svojím kultúrnym programom, ktorý s nimi nacvičili ich pani vychovávateľky. Deň sa naozaj vydaril a všetci zúčastnení odchádzali domov plní dojmov.

    • Malý a veľký čitateľ
     • Malý a veľký čitateľ

      22. 12. 2022

      V decembri boli žiaci tretieho a štvrtého ročníka, v rámci krúžku Malý a veľký čitateľ, slávnostne pasovaní za nových čitateľov Krajskej knižnice Žilina. Predstavili žiakom knihy a knižôčky od rôznych autorov, ktoré nájdu v knižnici. Dozvedeli sa, ako si môžu knihy požičať. Ako si môžu vybrať knihu, ktorá sa im páči. Na záver si žiaci vypožičali knihy, ktoré si doma môžu čítať sami, alebo spolu s rodičmi či súrodencami. Všetkým čitateľom želáme veľa krásnych zážitkov pri čítaní rozprávok, príbehov alebo zaujímavých informácií, ktoré nájdu v knihách.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      21. 12. 2022

      Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych školských súťaži, medzi ktoré patrí aj matematická súťaž Pytagoriáda. Dňa 7. decembra 2022 žiaci tretích a štvrtých ročníkov riešili školské kolo. Matematickú súťaž riešilo 13 žiakov z 3.A, 10 žiakov 4.A, 8 žiakov 4.B. Mnohí žiaci využili svoje vedomosti a aj šťastie chytili za správny koniec.

    • Vianočný koncert 2022
     • Vianočný koncert 2022

      21. 12. 2022

      Jedného dňa začiatkom decembra sa objavil na chodbe školy krásny plagát. Bola to pozvánka na Vianočný koncert 2022. A kto by mal vystupovať? Každý kto má rád hudbu, spev a tanec. A tak sa deti našej školy dali do nacvičovania kolied, piesní o zime, zvieratkách a Vianociach. Bolo vidieť a hlavne počuť po škole, že každý chce vystupovať na koncerte. Objavili sme aj detské talenty, ktoré sa učia hrať na hudobné nástroje, na klavír, harfu, heligónku a flautu. Tretiaci, chlapci aj dievčatá prekvapili nacvičovaním tancov. Dievčatá z piateho ročníka chceli tiež prispieť do programu tancom. A 19. decembra 2022 to takto dopadlo! Radosť, úsmev, pohoda, emócia. Deti si koncert samé odmoderovali a odprezentovali. Všetkým deťom, ktoré účinkovali ďakujeme za krásny zážitok.
      Želáme Vám šťastné a veselé Vianoce!

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

      15. 12. 2022

      V mesiaci december sa uskutočnila aj dejepisná olympiáda. V školskom kole sme mali zastúpené všetky kategórie. Súťažiť mohli žiaci 6.-9. ročníka. Zistili sme, že máme veľa šikovných žiakov, avšak do okresného kola postupujú len tí najlepší. Sú to títo žiaci:

      Kategória C - Patrik Danaj

      Kategória D - Alex Chabreček

    • Vianočná zbierka pre ľudí s postihnutím
     • Vianočná zbierka pre ľudí s postihnutím

      14. 12. 2022

      Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa na dobrovoľnej báze zúčastnili Vianočnej zbierky pre ľudí s postihnutím v Hypermarkete Tesco v Žiline. Výťažok zo zbierky putuje na podporu Nadácie Krajina Harmónie, ktorá pracuje s ľudmi s postihnutím už viac ako štvrťstoročie. Pani Soňa Holúbková, ktorá vedie nadáciu sa snaží o to aby osoby s postihnutím boli prirodzenou súčasťou našej spoločnosti. A aj naši žiaci môžu byť tými, ktorí budú tou hnacou silou našej spoločnosti k tomu aby sme k sebe boli tolerantnejší, otvorenejší a hlavne chápavejší.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

      13. 12. 2022

      V piatok 9.decembra si štrnásti žiaci z 8.A, 8.B.a 9.A preverili svoje vedomosti z materinského jazyka. Mohli získať 24 bodov. Najúspešnejší bol Marek Bartak (9.A) s 19 bodmi. Na postup do okresného kola to však nestačilo. Nedal sa zahanbiť ani Paľko Weber, ktorý je iba šiestak a získal 17 bodov. Všetkým zúčastneným blahoželáme, lebo vidno, že im záleží na vlastnom vedomostnom raste.

    • Vianočné prasiatko v Mestskej knižnici
     • Vianočné prasiatko v Mestskej knižnici

      12. 12. 2022

      V utorok 06. decembra deti 2.A navštívili Mestskú knižnicu Žilina. Spolu s pani učiteľkami sa tam naladili na vianočnú atmosféru pri čítaní knižky Vianočné prasiatko, ktorú napísala spisovateľka J.K.Rowlingová. Deti sa zahrali aj rozprávkové pexeso, lúštili popletené slová, zabavili sa pri hre Máme, nemáme radi. A na záver ukázali svoju šikovnosť pri riešení matematických rébusov.

    • Na návštevu k nám
     • Na návštevu k nám

      10. 12. 2022

      Milí priatelia. Dovoľujeme si vás pozvať ku nám na návštevu. Môžete tak urobiť z pohodlia vášho zariadenia jedným kliknutím a pozrieť si ako to u nás vyzerá. A ako to u nás vyzeralo pred pár rokmi zase ďalším kliknutím. (Mnohé sa zmenilo, na mnohých zmenách ešte pracujeme. Čoskoro ich uvidíte...)

    • Flag futbal
     • Flag futbal

      7. 12. 2022

      Radosť z pohybu a objavovania nového dynamického športu pod vedením trénera majú žiaci 1. stupňa. S týmto nekontaktným športom rozvíjajúcim obratnosť, neustálu koncentráciu a aktivitu hráča sa nenudíme a pravidlá hry si osvojujeme na hodinách telocviku rôznymi prípravnými cvičeniami.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutia, už aby sme hrali!

    • Mikulášsky deň
     • Mikulášsky deň

      7. 12. 2022

      Predvianočnú náladu je už cítiť všade. Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. 6. decembra nezabudol zavítať aj medzi deti na prvom stupni. Naši mladší školáci ho prežili netradične, plnením rôznych zaujímavých úloh, ktoré im pripravili ich pani učiteľky. Okrem iného tvorili, spievali, tancovali, súťažili a čítali si príbehy o tomto dobrodincovi. Vypočuli si reláciu o živote Mikuláša, ktorú naši malí prváčikovia obohatili krátkymi básničkami. Všetky deti sa na tento deň veľmi tešili. Dokonca sa obliekli netradične. Na chvíľu sa zmenili na malých Mikuláškov, čertíkov a anjelikov. Odmenou za ich usilovnosť boli sladké mikulášske balíčky. Na svoje ratolesti nezabudli ani ich starostliví rodičia, ktorí im pripravili chutné občerstvenie.

    • Super úspech
     • Super úspech

      7. 12. 2022

      Milí priatelia, toto sa nestáva každý deň ! 7. decembra 2022 sme odohrali s našimi najmladšími žiakmi Zimný turnaj vo futsale v športovej hale pri ZŠ Javorku. Zápasy sa hrali systémom každý s každým a víťazi boli ocenení pohárom a medailami. Naši futbalisti získali 1. miesto, pretože vyhrali s každou školou. Najnapínavejší zápas bol so Závodím, ktorý sme po skončení 1:1 vyhrali na penalty. K výhram prispela najmä bojovnosť, taktická hra, kvalitné prihrávky a góly našich hráčov: 10 - Alex Myškár, 3- Ľubomír Daniš, 2 - Denis Štrkáč, 1 - Damián Daniš, 1 - Filip Strkáč.

  • Mapa

  • Kontakty - Контакти

    • Základná škola Jarná 20 Žilina
    • zs@jarna.sk
    • Pán riaditeľ: 041/763 44 75,
     zs@jarna.sk
     Pani tajomníčka: 041/724 32 03, 0948045951
     IČO: 37813277
     Prihlasovanie a odhlasovanie stravy: 041/763 44 39
     zsjarnahospodarka@gmail.com
    • Jarná 20, 010 01 Žilina
     Slovakia
    • 37813277
    • 2021669529
  • Zvonenia

   Utorok 31. 1. 2023
  • Počet návštev: 4234384