Riaditeľ našej školy Zástupcovia riaditeľa školy Kolektív našich učiteľov a ich mailové kontakty Pani vychovávateľky a ich mailové kontakty Úradné hodiny vedenia školy 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 8. A 8. C 9. A 9. C Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy Pomohli nám (Sponzori našej školy) Objednávky Faktúry Zmluvy Zmluvy - tabuľka Školský vzdelávací a výchovný program Profil verejného obstarávateľa Povinné zverejňovanie informácií Link na eGov

Informácie o škole

Kolektív našich učiteľov a ich mailové kontaktyToto je náš kolektív učiteľov v školskom roku 2014/2015 a naše mailové kontakty:

 

Mgr. Mária Marčeková – maria.marcekova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov

 

Mgr. Darina Mahútová - darina.mahutova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a ANJ

 

PaedDr. Lenka Hudecová - lenka.hudecova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a HUV

 

Mgr. Mária Tóthová – maria.tothova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a VYV

 

Mgr. Elena Paňáková – elena.panakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a HUV

 

Mgr. Renáta Guthová – renata.guthova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a ANJ, INF

 

Mgr. Alena Mackaničová – alena.mackanicova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a ETV

 

Mgr. Zlatica Lajčiaková – zlatica.lajciakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: SJL, VYV, VUM

 

PaedDr. Mariana Gavláková – mariana.gavlakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety 1. - 4. ročníkov a ANJ, INF

 

Mgr. Ivana Papánková – ivana.papankova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: OBN, SEE, TOZ, VYV

 

Mgr. Katarína Fodreková – katarina.fodrekova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: GEO, FYZ, BIO, RGV

 

Mgr. Ján Laco – jan.laco.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: CHE, BIO,

Ing. Eva Štaffenová – eva.staffenova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: MAT, FYZ, SEE

 

Mgr. Mariana Berzáková – mariana.berzakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: MAT, FYZ

Mgr. Anna Čelková – anna.celkova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: RKN, TSV, VYV

 

Mgr. Amália Walterová – amalia.walterova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: SJL, NEJ

 

Mgr. Andrea Kavacká – andrea.kavacka.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: TSV, INF, SPH

Mgr. Kvetoslava Mištinová - kvetoslava.mistinova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: ANJ

 

 

Mgr. Adriana Nováková Fanová - adriana.novakova.fanova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Nj, D,

 

Mgr. Petra Schönová - petra.schonova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Aj,

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria