• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Zápis do I. ročníka

  Milí rodičia budúcich prvákov! S radosťou vám oznamujeme, že vaše ratolesti budeme zapisovať do prvého ročníka v roku 2015 v piatok 23. januára od 14:00 do 18:00 a v sobotu 24. januára od 8:00 do 12:00. Okrem toho budeme mať v decembri 2014 dni otvorených dverí, kedy sa môžete k nám prísť pozrieť. Máme vám čo ponúknuť, sme dobrá škola a staviame na našom dobrom mene a našich bohatých skúsenostiach. Sme otvorení prijať aj starších žiakov. Ak "máte takých doma", radi ich medzi nami uvidíme. :-)

 • Vianočné prázdniny

  Milí rodičia! Oznamujeme vám, že vianočné prázdniny začínajú v pondelok 22. decembra. Deti prídu do školy znova vo štvrtok 8. januára 2015. Všetkým vám želáme krásne a pokojné sviatky a veľa šťastia v novom roku 2015.

 • Zvianočnievanie

  Pri tónoch vianočných kolied sme si v našom školskom klube vytvorili fantastickú predvianočnú náladu - zdobili sme voňavé medovníčky, vyrábali svietniky, ozdoby na stromčeky a mnoho milých dekorácií.

 • Japonsko

  Zo vzdialeného Japonska prišla mimoriadna cena z 15. ročníka celosvetovej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou. Získal ju Maxim Lajčiak z 2.A triedy. Páčili sa aj práce ďalších našich detí, pretože získali čestné uznania. Sú to: L. Hlinica, S. Šmehylová (obaja 2.A), G. Hodoňová 2.B, M. Káčer, M. Dobešová (obaja 4.A), T. Kadová 5.B, M. Páneková 5.A, K. Šenkeryová 6.A, M. Mrázová, P. Rumlová, N. Durmisová, S. Bohm (všetci 7.A). Srdečne blahoželáme!

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Najlepší žiaci z anglického jazyka si v stredu 10. decembra 2014 zmerali sily v školskom kole olympiády. Celkovo sa ho zúčastnilo 12 žiakov. V kategórii mladších zvíťazila Natália Durmis, 2. miesto získala Annamária Matulová a 3. miesto Alexandra Dolinajcová - všetky zo 7.A. V kategórii starších zvíťazila Lucia Rybanová, 2. miesto získala Simona Štibraná a 3. miesto Nina Miniariková - všetky sú žiačky 9.C. Víťazky postupujú do obvodného kola. Blahoželáme im a všetkým ďakujeme za účasť.
 • Lentilky 2014

  Vo štvrtok 11. decembra 2014 sme boli na vystúpení žilinských Lentiliek. Nech sa páči pozrieť ako to tam vyzeralo.

 • Bohúňova paleta

  Naši malí výtvarníci dosiahli ďalšie úspechy. V 17. ročníku medzinárodnej prehliadky detskej tvorby sa umiestnili nasledovne: Zlaté pásmo: Timko Hrnko (2.A) Strieborné pásmo: Maxim  Lajčiak (2.A) a Filip Švaňa (3.B).Čestné uznanie: Silvia Kližanová (8.C), Jozef Dolinay (8.A) a Dominika Petreje (9.A).

 • Rozprávkový deň v 3. B triede

  Štvrtok 11. decembra sa 3. B trieda zmenila na čarovný svet rozprávok. Pani učiteľka Paňáková pripravila pútavý deň poznávania tajov slovenskej ľudovej rozprávky. Deti prišli oblečené v kostýmoch rozprávkových bytostí, ktoré si vyrobili za pomoci svojich starostlivých rodičov. Motív rozprávok sa prelínal všetkými vyučovacími hodinami. Tento výnimočný deň začali pútavou výstavkou rozprávkových kníh, ktoré si deti samé priniesli. Ukončili ho pozeraním klasickej filmovej rozprávky " Zlatá priadka."

 • Matematická pytagoriáda 5. - 9. ročník

  Matematická pytagoriáda sa uskutočnila aj pre žiakov 5. - 9. ročníka. Zúčastnilo sa na nej 70 žiakov, úspešní riešitelia boli len ôsmi. Z 5. ročníka to boli: Simona Heglasová, Marek Hodas, Karin Kitašová - získali 15 bodov, zo 6. ročníka - Ondrej Bazelides - získal 18 bodov a z 8. ročníka: Terézia Hundáková - získala 22 bodov, Jozef Dolinay - získal 16 bodov, Leoš Grandtner - získal 13 bodov, Matej Neveselý - získal 10 bodov. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Matematická pytagoriáda

  Dňa 10. 12. 2014 sa konalo školské kolo matematickej Pytagoriády v kategórii P3 a P4. Školského kola sa zúčastnilo 43 žiakov, z toho 20 tretiakov a 23 štvrtákov. Z celkového počtu tretiakov bolo úspešných 5 žiakov. Poradie úspešných: 1. miesto - Filip Švaňa z 3. A triedy získal 24 bodov, 2. miesto - Juraj Bazelides z 3. A triedy získal 21 bodov, 3. miesto - Aneta Mikundová z 3. B triedy získala 18,25 bodov, 4. a 5. miesto - Roman Nesteš z 3. A (17,5 bodov) a Tatiana Malicherová z 3. B (15,5 bodov). Z celkového počtu štvrtákov bolo úspešných 13 žiakov. Poradie úspešných: 1. miesto - Nela Jakubčínová zo 4. A získala 22,25 bodov, 2. miesto - Tomáš Ďurčan zo 4. B triedy získal 21,50 bodov, 3. miesto - Michal Mikuš zo 4. A triedy získal 21,50  bodov. 4. miesto - Bruno Portašik zo 4. A triedy získal 21,50 bodov, 5. miesto - Simona Velflová zo 4. A triedy získala 20 bodov, 6. miesto - Martin Káčer zo 4. A triedy získal 19,75 bodov, 7. miesto - Matej Uhrina zo 4. A triedy - 19,5 bodov, 8. miesto - Sofia Valušiaková zo 4. A triedy - 19,25 bodov, 9. a 10. miesto - Katarína Gajdošíková a Miroslova Dobešová zo 4. A triedy získali 19 bodov, 11. - 13. miesto - Samuel Olbert, Martin Malcho, Lucia Ševčíková - 17,75 bodov. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Medzinárodný úspech

  Naše deti sa aj v tomto roku zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže s tématikou vianočnej pohľadnice. Za účasti siedmich krajín medzi 5057 prácami vynikli naše práce. Maxim Lajčiak z 2.A triedy získal v svojej kategórii 1. miesto, rovnako aj Alexandra Švejdová z 9.C. V pondelok 8. decembra si ocenenia prevzali na slávnostnej vernisáži v Dolnom Kubíne. Blahoželáme.

 • Mikuláš v 1. A

  Dňa 5. decembra (v piatok), žiaci  1. A triedy so svojou p. učiteľkou privítali Mikuláša, tak ako sa patrí. Všetky deti prišli oblečené v kostýmoch Mikuláša, čerta alebo anjela. O  to sa samozrejme postarali ich starostliví rodičia, z ktorých mnohí  nezabudli ani na sladké pohostenie pre svoje ratolesti. Takto vyobliekaní prežili nezvyčajný deň. Najprv sa predstavili milým programom v našom školskom rozhlase, potom krásne vyzdobili stromček vo svojej triede. Atmosféru im spríjemňovalo počúvanie vianočných piesní, pri ktorých si aj zatancovali. Popri tom stihli splniť aj pár mikulášskych matematických úloh. Ich rozžiarené očká svedčili o tom, že sa veľmi dobre zabávajú. Tento výnimočný deň ukončili pozeraním rozprávky O Mikulášovi.
 • Reklama...

  Taká malá reklama. :-)

 • Meeting In 3. B

  Dnes, 3. decembra 2014 sme sa stretli my pedagógovia a rodičia detí triedy 3. B. Rozprávali sme sa o spôsobe vyučovania angličtiny pretože vzniklo nedorozumenie. Vyučujúca angličtiny, pani učiteľka Darinka Mahútová bola 100 % - tná, vysvetlila, predviedla, zodpovedala na všetky otázky. Dokázala všetkým prítomným, že naša škola permanentne pracuje v tom najvyššom nasadení, že v "krkolomných podmienkach", za ktoré objektívne nie je zodpovedná dosahuje skutočne výborné výsledky. a krátke video si samozrejme pozrieť môžete, nálada bola fajn...

 • Weihnachtswien

  V pondelok 1. decembra 2014 sme boli vo Viedni...

 • Aktivity našich druhákov

  Aj v tomto školskom roku naši bývali prváci, terajší druháci usilovne pracujú na zaujímavých projektoch a stretnutiach. Učenie prostredníctvom zážitkov, besied  a iných aktivít sú u žiakov druhého ročníka veľmi obľúbené. Čo všetko už stihli? Opäť sa aktívne zapájajú do projektov v spolupráci s Krajskou knižnicou, zoznamujú sa s remeslami našich predkov, zúčastnili sa kurzu „Plstenie“ a pod. Poslednou zaujímavou akciou bola beseda s detským lekárom MUDr. Zuzikom, ktorý  veľmi zaujímavým spôsobom deťom vysvetlil ako si chrániť svoje zdravie, ako sa oň starať a predchádzať chorobám i úrazom.

 • Rozprávková radnica

  Rozprávka. Toto čarokrásne slovo sa najčastejšie skloňovalo vo štvrtok 27. novembra na žilinskej radnici. A bol na to dôvod. V tento deň Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina pripravilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina. Radnica sa zaplnila mladými rozprávkármi z celého Slovenska - žiakmi základných škôl, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách. Odborná porota v zložení Peter Cabadaj, Timea Vráblová a Katarína Mikolášová hodnotili rozprávky od 139 autorov. Na vyhodnotení porotu zastupovala Katarína Mikolášová, ktorá spoločne s riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňou Řehákovou a prvou zástupkyňou primátora mesta Žilina Slavomírou Brezovskou vyhlásili výsledky súťaže a odovzdali ocenenia. Potešilo nás, keď sa medzi  ocenenými objavilo aj meno nám známe, a to žiačky 4.B triedy, Barborky Gargulákovej, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste za rozprávku Tomi, Merry a strašidelný dom. Veľmi poctivo pracovala  pod odborným dohľadom svojej pani učiteľky Dariny Mahútovej. Cesta za úspechom nebýva ľahká, o tom sme sa presvedčili pri úpornom úsilí taktiež i my, ale ako každá poctivá práca, aj táto priniesla svoje ovocie v podobe ocenenia, z ktorého máme veľkú radosť. Barborka získala cenu spisovateľa a prekladateľa Petra Kubicu. Blahoželáme!

 • Všetkovedko - vedomostná súťaž

  V tomto adventnom čase  priniesol Všetkovedko do našej školy zaujímavé balíčky, ktoré neboli sladké, ale vedomostné, vlastivedné, prírodovedné, matematické, jazykové, dopravné a hudobné. Boli určené pre druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy, ktorí sa do tejto súťaže prihlásili. Do tohtoročnej súťaže „Všetkovedko“, ktorá prebehla dňa 2. decembra 2014  sa zapojilo 26 žiakov, ktorí chceli získať titul Všetkovedko alebo aspoň titul Všetkovedkov učeň. O výsledkoch sa naši žiaci dozvedia na stránke www.vsetkovedko.sk  19.12.2014. Držíme všetkým palce, aby obstáli vo vedomostnej súťaži, čo najlepšie.

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov

  Dňa 27. 11. 2014 zažili žiaci v našej škole netradičný deň - prijatie prvákov do cechu žiackeho. Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa v tento slávnostný deň prežilo. A aký bol priebeh tejto zaujímavej akcie? Naši prváci museli zvládnuť množstvo úloh, pri ktorých preukázali svoju šikovnosť, zručnosť i um. Pri plnení týchto úloh im pomáhali starší spolužiaci z 5. A a 5. B triedy. Po splnení úloh nastal samotný slávnostný akt. Na úvod privítala všetkých prítomných pani učiteľka Hudecová, ktorá predstavila v krátkosti obsah slávnostnej imatrikulácie. Nasledoval príhovor pána riaditeľa a starších spolužiačok z 5. B triedy. Pani učiteľka Gavláková predniesla slávostný sľub, ktorý prváčikovia po nej opakovali. Za sprievodu príjemnej hudby boli žiaci 1. ročníka pasovaní pánom riaditeľom veľkou ceruzkou za právoplatných žiakov našej školy. Od pani učiteliek a pani vychovávateliek dostali pekné študentské klobúčiky a štvorlístok pre šťastie, od starších žiakov dostali záložku, ktorú vyrobili druháci pod vedením pani učiteľky Tóthovej. Pri slávnostnom pasovaní prvákov pomáhali vybraní žiaci z 5. A a 5. B triedy. Na záver prváci zaspievali prvácku hymnu. Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Naše veľké ďakujem patrí pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré sa podieľali na realizácii slávnostnej akcie, menovite pani učiteľkám Gavlákovej a Hudecovej a pani vychovávateľkám Žákovej a Okálovej. Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria