• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Identifikačné čipy

  Milí priatelia! Od 1. mája 2015 bude v našej škole zavedený elektronický systém objednávania a vydávania stravy. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto mieste. Dúfame, že sa tento nový systém osvedčí a náš a váš život bude o niečo jednoduchší a krajší. :-)

 • Reklama...

  Pribudlo nám nové video o škole... Nech sa páči si ho pozrieť! :-)

 • Národná exkurzia v Bratislave

  Takto ju nazvali žiaci 9. A. A prečo práve národná? Pretože navštívili Národnú banku Slovenska a Národnú radu Slovenskej republiky. V Národnej banke bol žiakom premietnutý dokument o jej úlohách, vypočuli si prednášku o peniazoch a ich funkciách a na záver mali možnosť pozrieť si expozíciu "Od slovenskej koruny k euru". Po predstavení Národnej rady sa žiaci zúčastnili na zasadnutí parlamentu, absolvovali besedu s pánmi poslancami Mikloškom a Matovičom. Všetko to bolo pre nich nové a veľmi zaujímavé. "Žiť čestný život a urobiť niečo pre druhých", to boli slová pána Matoviča. A možno práve táto exkurzia ovplyvnila budúcnosť našich deviatakov a pôjdu touto cestou. Buď ako politici alebo ekonómovia. Fotoalbum tu... :-)

 • Bobovec - super vec!

  Dnes - 25. apríl 2015 bol veruže krásny deň! A vďaka výletu na Bobovec bol ešte krajší! Pripravili ho pre naše - vaše deti Katka Fodreková a Janko Laco. Super nápad a realizácia!

 • Atletické preteky

  V piatok 24.apríla zorganizoval Atletický klub v Žiline druhé tohtoročné kolo atletickej súťaže. Pod vedením pani učiteľky Kavackej sa jej zúčastnili 13 vybraní žiaci 4.- 6.ročníka, z ktorých takmer polovica sa umiestnila na medailových pozíciách a všetci ostatní sa umiestnili do 15.miesta. Bojovalo sa v troch disciplínach - beh na 60m, beh na 300m, skok do diaľky a najlepšie umiestnenia spomedzi asi 90 štartujúcich získali : Lucka Štibraná (5.A) 1.miesto v behu na 300m a 3.miesto v behu na 60m, Kristínka Hrnková (5.A) 2.miesto v behu na 300m, Kristínka Kubíková (6.B) 2.miesto v skoku do diaľky a 4.miesto v behu na 60m, Nikol Mišáková (6.B) 3.miesto v skoku do diaľky. Medzi chlapcami sa najviac darilo Denisovi Ďuriníkovi (6.B), ktorý obsadil 2.miesto v behu na 60m a Petrovi Kozáčkovi (6.B), ktorý v skoku do diaľky obsadil 3.miesto (do posledného skoku svojich súperov dokonca viedol!). Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov. 

 • Návšteva družobnej školy v Mělníku

  Vo veľmi srdečnej atmosfére sa nieslo stretnutie žiakov i učiteľov našej školy so žiakmi a učiteľmi ZŠ Pšovka v Mělníku. Družobné partnerstvo so školou v ČR sa začalo len nedávno - začiatkom kalendárneho roku 2015 a túto ZŠ sme v dňoch 20. - 22. apríla 2015 navštívili po prvýkrát. Návšteva sa začala zoznámením sa s vedením školy prehliadkou mesta Mělník a návštevou múzea. Po výbornom obede v školskej jedálni v ZŠ Pšovka sme pokračovali prehliadkou priestorov školy. Škola je po rekonštrukcii s kapacitou 230 žiakov a pôsobí moderne a harmonicky zároveň. Pýchou školy sú učebne na vyučovanie odborných predmetov. Chodby školy zdobia rôzne nástenky, vitríny s víťaznými pohármi a oceneniami a nádherné výtvarné práce žiakov. Viac sa o škole v Pšovke dozviete TU. Nasledujúci deň sme navštívili zaujímavé skalné diela sochára Václava Levého - Harfenice, hada, kaplnku sv. Márie Magdalény i Čertove hlavy, ktoré sa nachádzajú v lese neďaleko obce Želízy. Posledný deň sme zavŕšili prehliadkou zámku v Mělníku a ďalších zaujímavostí v podzemí mesta Mělník. Na záver si môžeme len priať, aby toto partnerstvo bolo dlhoročné, aby vzájomné návštevy pri rôznych príležitostiach boli pravidelné a aby sa táto cezhraničná spolupráca rozvíjala na radosť oboch strán. Srdečná vďaka za príjemne strávené dni patrí vedeniu ZŠ Pšovka, jej pedagógom a nakoniec i žiakom, ktorí našim 16 žiakom a 3 pedagógom pripravili nádherný 3-dňový program. Na jeseň plánujeme prijať návštevu žiakov i pedagógov zo ZŠ Pšovka i u nás a určite vám dáme o ňom včas vedieť.

 • Myšlienka

  Nikdy nič nenájdeš, pokiaľ nezoženieš nové... :-)

 • Vtip

  Mami, vieš koľko zubnej pasty je v tube? Veruže neviem, synček. Ale ja hej! Od televízora až ku gauču!

 • Jarná cyklojazda na Deň Zeme

  Naša škola podporila jarnú cyklojazdu mestom Žilina, ktorá sa symbolicky konala na Deň Zeme (22.4.). Pod vedením p. učiteľa Laca sa cyklojazdy zúčastnila Lea Chrobáková (VI.B), ktorej ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Aprílová brigáda

  Ďakujeme! Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám boli znova pomôcť na našej aprílovej brigáde. Predpoveď počasia meteorológom znova nevyšla, a tak sa nám v pohode pracovalo. Dokonca sa na nás prišlo pozrieť slniečko. Deti, ktoré prišli tiež pracovali ostošesť, pracovali mamičky, pracovali oteckovia. Urobil sa kus naozaj potrebnej roboty, naša škola bude zase o niečo krajšia a lepšia. Ďakujem teda všetkým. Rodičom, ich deťom, tete Dáške, pani učiteľkám Majke, Ivanke, Hanke, Jankovi a samozrejme Vladkovi...

 • Shakespeare´s Day

  Dňa 17.apríla 2015 sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy spojená aj s predvedením krátkych divadelných scénok v angličtine. Do mestského kola súťaže postúpila Katarína Buňáková (5. A) a Adriana Moravčíková (8. C). Víťazkám školského kola blahoželáme a budeme im držať palce aj v mestskom kole.

 • 2 % z Vašich daní pre našu školu

  Priatelia. Naša škola ako každý rok v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región pripravila pre vás tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich zaplatených daní  a tiež Potvrdenie o zaplatení dane z dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak máte teda možnosť nám poukázať 2 % z vašich zaplatených daní, budeme naozaj radi. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť po kliknutí na zvýraznený text. Vyhlásenie o poukázaní 2 prineste, prosím, našej pani tajomníčke. My tieto potvrdenia za vás odovzdáme. Prípadne prineste k nám kópiu tohoto potvrdenia. Peniaze takto vyzbierané používame výsostne na zlepšenie prostredia, v ktorom sa naše - vaše deti vzdelávajú. VOPRED VÁM ĎAKUJEME! 

 • Voľné miesto - učiteľ anglického jazyka

  Oznamujeme vám, že máme jedno voľné miesto pre učiteľa anglického jazyka. Nástup je možný od nového školského roka 2015/2016. Ak viete o niekom, kto rád pracuje s deťmi, kto má zaujímavé nápady a hlavne chuť pracovať u nás - nech sa nám ozve čím skôr.

 • Zábrany bez zábran

  V piatok 27. marca sa žiaci 2. stupňa v koncertnej sále Konzervatória zúčastnili na výchovnom koncerte pod názvom „Zábrany bez zábran“. Agentúra Prima Nota naším žiakom vo svojom predstavení poukázala na negatívne javy mládeže, nenásilným  spôsobom sa snažili vniknúť do povedomia mladého človeka s cieľom zakoreniť základné zásady slušného správania. Program bol realizovaný v podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova.

 • Einstein teen

  30.marca 2015 sa v Žiline prvýkrát uskutočnila nová anglická súťaž Einstein teen. Našu školu na súťaži reprezentoval tím v zložení: Jakub Nižník (9. A), Timotej Pustaj (8. A) a Marek Skukálek (7. A). Hoci sa naši chlapci v konkurencii 11 škôl neumiestnili, forma a atmosféra súťaže sa im páčila a odnášajú si z nej nové podnety a motiváciu pre štúdium angličtiny.
 • Beseda na Charite

  So žiakmi 8. ročníkov sme sa v stredu 25. marca zúčastnili besedy na Charite. Bolo to veľmi obohacujúce. Dozvedeli sme sa, ako sa pracovníci centra venujú ľuďom bez domova, nezamestnaným, rodinám v hmotnej núdzi, ľuďom so zdravotným postihnutím, chorým a starým. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili zažiť túto novú skúsenosť.

 • Matematická súťaž - Klokanko

  Dňa 23.3.2015 sa v dopoludňajších hodinách na našej škole zišli šikovní počtári, aby si zmerali svoje sily v celosvetovej súťaži Matematický klokan  a riešili „klokanovské úlohy“ Z našej základnej školy sa do tejto súťaže zapojilo 36 žiakov. Už len ich samotná účasť v súťaži si vyžadovala veľkú odvahu a preto sme veľmi radi, že sa prihlásil tak veľký počet žiakov. Svojou odvahou a šikovnosťou nás prekvapili hlavne žiaci prvého a štvrtého ročníka, ktorí sa zišli v najväčšom počte. Držíme všetkým účastníkom palce, aby sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

 • Exotická návšteva z Kene

  Takmer pre všetkých pracujúcich a študujúcich neobľúbený pondelok sme si my, siedmaci, spolu s pani učiteľkou Fodrekovou spríjemnili exotickou návštevou Volker Sospeter z Kene. Chvíle sme strávili v Slovensko - Keňskom duchu – porovnávaním života, tradícií, bývania, kultúry, fauny... v týchto dvoch tak veľmi odlišných a vzdialených krajinách. Návštevu ako sa patrí sme pohostili našimi tradičnými pochutinami (bryndzovými haluškami, korbáčikmi, klobáskou, syrom a bábovkou) a za odmenu nám Volker v priamom prenose navaril tradičné jedlo ugali (jemná kukuričná kaša), ktorú sme ochutnali rukami, tak ako v Afrike. Ďakujeme aj šikovným dievčatám Barborke Mládenkovej a Amy Matulovej za profesionálne v angličtine podané prezentácie. Samozrejme veľká vďaka patrí nášmu hosťovi Volkerovi.

 • Pozorovanie zatmenia slnka

  Príjemný „zatmený“ piatok 20.marca zažili žiaci 5.A a 6.A spolu s pani učiteľkami Fodrekovou a Novákovou-Fanovou. Zobrali so sebou všetky dostupné a bezpečné zariadenia (zváračské prilby, tmavé sklíčka, röntgenové snímky, špeciálne zostrojené okuliare...) a pozorovali priebežne čiastočné zatmenie Slnka, ktoré začínalo približne o 9:50. Vrcholilo o 10:55, kedy bolo zatmených takmer 60% Slnka v jeho hornej časti, takže sa zdalo ako by sa usmievalo.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria