• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Oznam školského klubu detí

  Milí rodičia, školský klub detí začína svoju činnosť a všetky deti zapísané do ŠKD privíta vo štvrtok 3. septembra 2015 od 6:30.

 • Prihlasovanie obedov v školskej jedálni

  Vážení rodičia, milí žiaci, chceme Vás upozorniť na možnosť vyzdvihnutia šekov a následné prihlásenie sa na obedy v čase od 8:00 – 15:00 už od 27.8.2015. Vyhnete sa tak zbytočnému čakaniu v rade. Za porozumenie ďakujeme.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Pozor, pozor! S radosťou vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa bude konať 2. septembra 2015. Začíname približne o 8:20. Bude pripravený kratučký kultúrny program, prihovorí sa nám náš pán riaditeľ Ján Kotman. Máme pre vás aj niekoľko noviniek, naša škola bude znova o niečo krajšia a lepšia. Čaká na váš aj psík Bafy, maskot našej školy.

 • Vitajte u nás!

  V školskom roku 2015/2016 v našej škole otvárame dve triedy nových prváčikov. Privítajú ich budúce pani učiteľky Mgr. Alenka Mackaničová so žltou mašličkou a PaedDr. Darinka Mahútová so zelenou mašličkou. Chýbať samozrejme nebude ani maskot našej školy psík Bafy. Tešíme sa na vás, naši milí prváčikovia! Priveďte so sebou aj vašich rodičov, starých rodičov a všetkých, koho máte radi... My vám všetko vysvetlíme a ukážeme. Ozaj! Strach so sebou neberte, nechajte ho doma!

 • Rozdelenie prváčikov do tried

  Rozdelenie vašich našich - vašich budúcich prváčikov máme pre vás pripravené tu. Kliknite...

 • Detské ihrisko

  Veľmi radi vám oznamujeme, že vďaka práci nášho pána riaditeľa sme stihli dokončiť montáž nových prvkov detského ihriska ešte pred letnými prázdninami. Máte tak možnosť toto pekné ihrisko využívať počas nadchádzajúcich voľných dní. Naša škola je stále otvorená, sme radi keď k nám prichádzajú deti so svojimi rodičmi pohrať sa, či len tak si posedieť.

 • Čarovná Jánska noc

  Žiaci 1. - 4. ročníka v ZŠ Jarná nemajú svojej školy stále dosť a tak sa v nej spolu so svojimi pani učiteľkami rozhodli aj prenocovať. Inokedy tiché priestory ožili v piatok večer 19. júna a v sobotu v noci 20. júna 2015. V jej priestoroch sa uskutočnilo náučno-zábavné podujatie Čarovná Jánska noc. Pedagógovia z 1. stupňa pripravili pre žiakov v areáli školy stanovištia, kde žiaci museli preukázať nielen vedomosti a vtip, ale aj obratnosť, pohotovosť, rýchlosť, postreh a ďalšie zručnosti a spôsobilosti. Úlohou žiakov bolo skákať vo vreci, v gumákoch, kŕmiť hladné vtáčiky, hľadať farebné lístočky, bojovať o pierka, hádzať balvanom, či preskakovať Jánske ohne. Príjemne unavené sa deti v triedach navečerali a opäť sa vybrali na školský dvor, kde súťažili o najkrajšiu kresbu školského strašidla a spievali veselé táborovné piesne. Po zotmení spolu so svojimi pani učiteľkami a so zasvietenými baterkami hľadali v areáli školy skutočné školské strašidlo, ktoré sa po dlhom hľadaní naozaj objavilo. Po všetkých súťažiach sa deti presunuli do tried, v ktorých si pripravili jednoduché lôžka z karimatiek a spacákov. Po obrovskom záujme o sledovanie rozprávok sa večierka predĺžila až do 23. hodiny. Jánska noc končila raňajkami a odovzaním rodičom, ktorí si svoje deti vyzdvihli o 8.hodine v sobotu ráno. A najväčšia odmena pre všetkých? Veselá zábava, perfektná diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám z 1. - 4. ročníka (Gavlákovej, Marčekovej, Hudecovej, Tóthovej, Gúthovej, Paňákovej, Mahútovej a Saganovej), ktoré celú akciu zorganizovali a pani vychovávateľkám, ktoré im  boli pri športových súťažiach nápomocné.

 • Paris Bonjour!

  Priatelia zo Základnej školy Jarná 20 (deti z 5.B, milé mamičky a pani učiteľka Katka Fodreková) prežili začiatkom júna pozoruhodný výlet v jednom z najkrajších európskych miest - v Paríži. V meste s tak bohatou históriou sme navštívili najvychytenejšie a najznámejšie miesta - Panteón, gotický chrám Notre Dame, Víťazný oblúk, Invalidovňa... Krásne chvíle sme strávili v umeleckej štvrti Montmartre s prehliadkou baziliky Sacré Coeur s výhľadom na Paríž. Umelecké skvosty presláveného múzea Louvre potešili naše zmysly a samozrejme sme si užívali pohľady z vrcholu dominanty Paríža Eifellovej veže. Avšak náš čas nebol len o poznávaní ale aj zábave v jedinom parku Disneyland v Európe - absolvovali sme všetky atrakcie (aj viac-krát :-) počas celodennej zábavy. Krásne a jedinečné chvíle sme zažívali vďaka priateľskej príjemnej atmosfére v spoločnosti skvelých detí a dospelákov, ktorá sa z nás nevytratila po celý čas. Znovu sa potvrdilo, že Základná škola Jarná nie je len výborná škola, ale aj komunita týc správnych ľudí.

 • Vyhodnotenie matematických súťaží Maksík a Maks

  Aj v tomto školskom roku prebehli na škole dve celoslovenské korešpondenčné súťaže Maksík  a Maks v piatich kolách. Boli určené pre žiakov, ktorí hľadali príležitosť na rozvíjanie svojho talentu a schopností v matematike. Hlavným cieľom obidvoch súťaží bolo rozvíjať myslenie a kreativitu .Žiaci mali možnosť zistiť, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov prináša radosť a pocit uspokojenia. Do časovo náročných súťaží sa zapojilo 8 druhákov, 8 tretiakov ,10 štvrtákov a 5 piatakov. V prvej kategórii  Maksík 2 sa najlepšie umiestnila Ninka Záthurecká z 2. B triedy, umiestnila sa na 1. - 210. mieste. V kategórii Maksík 3  uspeli z našej školy Jurko Bazelides z 3. A triedy na 345. - 447. mieste a Filipko Šulgan z 3. A triedy na 519. - 623. mieste. V poslednej kategórii Maksík 4 najlepšie zabojovali: Martinko Magvaši zo 4. A triedy na 89. - 190. mieste, Miško Mikuš zo 4. A na 347. - 359. mieste a Brunko Portašik zo 4. A triedy 360. - 423. mieste. V súťaži Maks 5 náročné úlohy riešili: Marek Hodás, Kryštof Zbranek, Michaela Páneková, Samuel Počinek, Adam Habovštiak - všetci z 5. A triedy. Spomínaní žiaci/ okrem Maksáčov 5/ sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30% najúspešnejších , dostali darček a diplom najmúdrejší Maksáčik. Ostatní riešitelia získali účastnícky diplom. Všetkým  ďakujeme za účasť, najlepším riešiteľom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri súťaži Maksík a Maks.

 • Bufet

  Milí naši! V našej škole sa okrem kvalitného vzdelávania snažíme aj o kvalitné stravovanie. A to sa týka aj sortimentu v školskom bufete. Po nedobrých skúsenostiach a malom nedorozumení s dnes už bývalým nájomcom pracujeme na tom, aby v našom bufete bol sortiment kvalitný, zdravý, zaujímavý. Chceli by sme, aby od nového školského roka bol v prevádzka naozaj kvalitný bufet. Držte nám teda palce... :-) 

 • Sme super škola

  S veľkou radosťou vám môžeme oznámiť, že v tohtoročnom TESTOVANÍ 9 sme v silnej konkurencii ostatných žilinských škôl obsadili štvrté miesto a v jazyku slovenskom dokonca miesto druhé. Myslíme si, že naša škola teda má čo ponúknuť, že je kvalitná!

 • Na bicykli deťom

  V piatok 12. júna 2015 sa niekoľko žiakov našej školy v sprievode pána riaditeľa Kotmana a pani učiteľky Kavackej zúčastnilo na charitatívnej cyklotour "Na bicykli deťom", ktorú organizuje Občianske združenie Deťom pre život a je venovaná deťom s onkologickým ochorením. „Na bicykli deťom“ sa stáva tradíciou, kedy sa skupina nadšencov, podporovateľov a prizvaných hostí vydá naprieč Slovenskom na bicykli. Okrem krásneho slnečného počasia sme prichádzali do školy s krásnym pocitom a ďakujeme pánovi riaditeľovi, že sme sa jej mohli zúčastniť. A nech sa vám páči si pozrieť naše video o tomto peknom dni...

 • Výlet 5. A

  1. júna sa žiaci V. A a V. B vybrali vláčikom na výlet do Trenčína. Prezreli si Trenčiansky hrad, ktorý patril najmocnejšiemu uhorskému veľmožovi Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, vyskúšali si streľbu z luku i hádzanie nožmi. O bezpečnosť a dobrú náladu sa postarali pani učiteľky Kvetka Balková a Adrianka Nováková Fanová. Video...

 • Zábavné súťaže

  To, že naše deti sa radi hýbu, sme mali možnosť vidieť aj tieto slnečné dni u nás na dvore. V školskom klube sme si pre ne pripravili súťažné popoludnie. Na šiestich stanovištiach  plnili zábavné (nielen) športové úlohy. Predviedli nám svoju obratnosť, zručnosť, um...

 • Ďalší skvelý výkon

  Vo štvrtok 11.júna sa na hodine telesnej a športovej výchovy znovu prepisoval školský rekord. V hode kriketovou loptičkou sa o to postarala všestranne talentovaná Natálka Durmis zo 7.A, ktorá svojím výborným výkonom 41,3 m prekonala doterajší najlepší dievčenský výkon z roku 2008. Srdečne blahoželáme !!!  

 • Rekordy školy

  Znovu sa potvrdilo, že športovať, trénovať a pracovať na sebe sa oplatí.Super výkon podal v utorok 9.júna na hodine telesnej a športovej výchovy Šimon Turza z 8.A. Pri teste bežeckej vytrvalosti (12-minútový beh) zabehol viac ako 18 kôl na atletickej dráhe, čo predstavuje 3315 m a dosiahol tak nový rekord školy ! Minulý týždeň sa rovnako v tej istej disciplíne dievčat podarilo to isté Natálke Durmis zo 7.A. Tá zabehla takmer 15 kôl a prekonala vzdialenosť 2692 m. Gratulujeme !!!

 • Škola v prírode v Starej Lesnej

  Najprv foto... Skanzen Pribylina – tatranská električka - vysokohorské túry – TANAP – botanická záhrada - krásna príroda - vodopády - plesá – súťaže –zážitky – náučný chodník - nočná hra – oddych – šport – tanec ..... Čo všetko má toto spoločné? Predsa všetko toto a ešte oveľa viac zažili žiaci 4.A a 4. B v Škole v prírode v Starej Lesnej pod vedením pani učiteliek Alenky Mackaničovej a Darinky Mahútovej, pani vychovávateľky Renátky Vašaničovej a našej zdravotníčky Mirky Broďaniovej. Naše dobrodružstvo sa začalo v pondelok ráno 1. 6. 2015, kedy sme vyrazili smer Tatry presnejšie Stará Lesná. Cesta nám rýchlo ubiehala, počasie nám prialo, preto sme sa rozhodli po ceste zastaviť a navštíviť Skanzen liptovskej dediny v Pribyline . Deti z tejto stálej expozície si odniesli veľa zážitkov, no ako hovorili najviac ich zaujali dobové stavby -dedinská škola, zemiansky kaštieľ a nádherný gotický kostol, ktoré sem boli prenesené zo záplavovej oblasti Liptovskej Mary. Nasledujúci deň sme si vyskúšali cestovanie v tatranskej električke a náročnosť tatranských chodníkov. Vybrali sme sa spoznávať tatranskú prírodu, jej tajomstvá a prírodné krásy a nadýchať sa čistého tatranského vzduchu. Vyviezli sme sa pozemnou lanovkou na Hrebienok a odtiaľ sa presúvali tatranskou magistrálou k Studenovodským vodopádom a k Rainerovej chate. Odmenou za vynaloženú námahu nám boli krásne výhľady do okolitých dolín. Krása.... Aj ďalšie dni boli veľmi náročné. Vstávali sme skoro, aby sme všetko stíhali. Naším cieľom bola najvyššie položená tatranská osada Štrbské Pleso, ba čo viac, absolvovali sme náročný turistický výstup k vodopádu Skok. Po jeho zdolaní sme boli všetci na seba veľmi pyšní.Cestou späť sme úspešne minuli celé vreckové na občerstvenie a zakúpenie spomienkových predmetov pre seba a svojich blízkych. Potom unavení, ale spokojní a šťastní sme sa vracali späť do hotela, kde sme si užívali zaslúžený odpočinok. Veľa o Tatrách sme sa dozvedeli aj z návštevy Múzea TANAPU a pestrofarebnej Botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Videli sme tam množstvo živočíchov a rastlín, ktoré tu žijú a skrášľujú naše veľhory. Našu pozornosť upútal svišť tatranský o ktorom sme si pozreli dokumentárny film. Deti sa zážitkovou formou dozvedeli veľa zaujímavostí o jeho spôsobe života. Bývať v Starej Lesnej a nenavštíviť Astronomický ústavu SAV Tatranská Lomnica a nevidieť astronomický náučný chodník s názvom,, Cesta vesmírom“ by bola veľká smola. Nám sa podarilo navštíviť oboje V Astronomickom ústave SAV Tatranská Lomnica nás Mgr. Martin Vaňko, PhD. povodil po vedeckom pracovisku, podal informácie o činnosti pracoviska, poukazoval prístroje a v spolupráci s jeho kolegyňou zabezpečil prednášku spolu s videoprojekciou na tému Slnko a iné hviezdy, ktoré na tomto vedeckom pracovisku skúmajú. Žiaci odchádzali z tejto návštevy plní dojmov a čo je hlavné, s prebudeným záujmom o  vesmír. V podvečernom čase mali deti každý deň pripravený pestrý  animačný program a v spolupráci s pedagogickým personálom zažili rôzne športové súťaže. Svoju šikovnosť preverili v medzitriednom kvíze o Tatrách, tvorivosť zasa vo vymýšľaní básničiek na školu v prírode. Napínavú nočnú hru prijali s veľkou spontánnosťou a vzrušením. Nezanedbali sme ani pohybové aktivity, ako je tanec – naučili sa štyri nové tance, ktoré s istotou prezentovali na záverečnej diskotéke. Na  poslednom spoločnom stretnutí sme videli pestrý kultúrny program , ktorý si deti pre svojich spolužiakov pripravili. Bolo veeeľmi veselo! Za svoju šikovnosť, udržiavaný poriadok na izbách, pekné správanie počas celého pobytu a turistické schopnosti boli ocenené diplomami, vecnými cenami a darčekmi od sponzorov – svojich rodičov. Naše dobrodružstvo sa skončilo 5.6. návratom domov. Týždeň ubehol, ani sme sa nenazdali , opäť máme viac skúseností a zážitkov. Určite nám pobyt v Tatrách všetkým prospel, obohatil našu dušu, telo ale hlavne utužil priateľstvo v triedach, čo bolo jedným z hlavných cieľov našej školy v prírode.

 • Deň radosti

  Paráda! V sobotu 6. júna 2015 sa v našej škole konal druhý ročník super akcie DEŇ RADOSTI. Táto akcia nám a vám umožňuje neformálne stretnutie sa, porozprávať sa o všeličom, zažiť veci nie celkom bežné v škole. Prišli k nám na návštevu pani vedúca odboru školstva a mládeže pani Nora Zapletajová s pani Danou Královou. Prišiel aj pán Anton Trnovec, zástupca pána primátora. Samozrejme prišlo aj mnoho rodičov a hlavne naši milí žiaci. Videli sme ukážku lietania s štvorvrtuľovým dronom, zahrali a zabavili sme sa na vtipných súťažiach, povozili sme sa na super motorkách, čo zariadil náš dobrý kamarát Paľko Mestický, zahrala nám kapela All Stars Band, pán zástupca Janko Frčka si z nás strieľal o 106 zo vzduchoviek v telocvični. Svoje futbalové majstrovstvo nám predviedol priateľ našej školy pán Prince Ofori z Ghany. Varili sa tri gulášiky, papkali sme aj zeleninový šalát, cickali sme kofolku a pivko. Deň radosti pripravil náš pán riaditeľ Ján Kotman v spolupráci s pani učiteľkami I. a II. stupňa, so svojimi zástupcami, pánom údržbárom a tetou školníčkou. Na jeho príprave a realizácii spolupracovali ešte mnohí ďalší "neznámi"... Chceme sa teda poďakovať za vašu priazeň, vašu návštevu a podporu. Bolo vás tu znova viac ako sto! No a samozrejme je k dispozícii aj video!

 • 1.miesto vo volejbale

  V piatok 5.júna sa uskutočnil v Lietavskej Lúčke tradičný už 20. ročník volejbalového turnaja dievčat, ktorého sa naša škola niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje. Naše dievčatá nepoznali ani v jednom zápase premožiteľa a bez straty setu jednoznačne turnaj vyhrali. Gratulujeme ! Reprezentovali nás : Petra Magvašiová, Silvia Mayerová, Mária Kozáčková, Ivana Papalová, Adriána Moravčíková, Veronika Klabouchová (všetky 8.C) a Natálka Durmisová (7.A).

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria