Odhlasovanie stravy

 • Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči, poďte k nám na návštevu!

 • 3.miesto v športových súťažiach

  Na Majstrovstvách kraja v orientačnom behu dievčat, ktoré sa konali 11.mája v Martine vybojovala výborné 3.miesto Veronika Klabouchová (9.C). Rovnako 3.miesto z celkovo 21 prihlásených družstiev obsadila jedna z našich štafiet v plávaní v rámci školskej športovej ligy v zložení: Natália Ďurneková, Marek Hodás (obaja 6.A), Veronika Ftáčiková a Andrej Kotman (obaja 8.A). Druhá naša štafeta v zložení: Ester Kotmanová (3.A), Kryštof Zbranek (6.A), Petra Rumlová (8.A) a Samuel Počinek (6.A) doplávala na 13.mieste. Blahoželáme !!!

 • Škola v prírode

  Od 9.mája do 13.mája  naši tretiaci vymenili školské lavice za krásy našich veľhôr. Zúčastnili  sa pobytu  školy v prírode v Tatranskej Lomnici pod dohľadom pani učiteliek Mgr. Marčekovej, Mgr. Tóthovej, pani vychovávateliek R.Kalužovej, Bc. M. Škvareninovej a skúseného záchranára Petra Meliša.  Počasie im prialo, čas trávili turistikou, plnením rôznych úloh, súťažením, návštevou múzea, jaskyne, besedami a podobne.  Ako sa cítili? Určite výborne, stačí si pozrieť fotografie, ktoré prezradia viac.

 • Milí súťažiaci KLOKANKOVIA, už sú tu výsledky!

  Výsledky celoslovenskej súťaže Matematický klokan si môžete prezrieť na nasledujúcej adrese, ak zadáte kód, pod ktorým ste súťažili: http://www.matematickyklokan.sk/index.php?id=692 Pripomíname, že všetci súťažiaci postupujú do žrebovania o tri notebooky. Informácie o žrebovaní budú zverejnené na stránke http://www.matematickyklokan.sk/ a tiež na facebooku koncom  mája. V tejto medzinárodnej súťaži tento rok súťažilo 8676 prvákov, 8831 druhákov, 7377 tretiakov a 6304 štvrtákov zo SR. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 51 žiakov 1. - 4. ročníka. Výsledky celoslovenskej matematickej súťaže ukázali, že máme v našej škole výbornú matematičku, ktorá dosiahla maximum z možných získaných bodov, teda 100 % vo svojej vekovej  kategórii. Je ňou SLÁDEKOVÁ EMÍLIA, ktorá sa  stala  úspešnou riešiteľkou a školským šampiónom v tejto súťaži a obsadila 1. - 454. miesto v SR. Ďalší šikovní žiaci našej školy, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, sú: KLOKANKO 1 – BÁRDYOVÁ VANESKA  s  90,0 % úspešnosťou obsadila 927. - 1294 miesto v SR vo svojej kategórii, KLOKANKO 1 – TOMAŠCOVÁ VERONIKA  s 90,0 % úspešnosťou obsadila 927. - 1294 miesto v SR vo svojej kategórii, KLOKANKO 1 – MICHNÁČOVÁ  SABÍNKA s 90 % úspešnosťou obsadila 927. - 1294 miesto v SR vo svojej kategórii, KLOKANKO 3 – ZÁTHURECKÁ NINKA s  87,8 % úspešnosťou obsadila  487. - 667. miesto v  SR vo svojej kategórii. Za svoju snahu získajú  diplomy úspešných riešiteľov  a vecné ceny. Ostatní žiaci za účasť a preukázanú múdrosť dostanú účastnícky diplom. K dosiahnutým výsledkom všetkým súťažiacim blahoželáme a veríme, že sa zúčastnia matematickej súťaže aj v budúcnosti.

 • Deň Slnka a Hasiči včera a dnes

  Deň Slnka a Hasiči včera a dnes

  3. mája sa naši piataci, v sprievode pani učiteľky Berzákovej a pána učiteľa Laca, prešli na Námestie Andreja Hlinku, kde ich pracovníci Krajskej hvezdárne v Žiline, pri príležitosti Dňa Slnka, informovali o Slnku a možnostiach jeho pozorovania. Žiaci videli praktické ukážky využitia slnečnej energie v podobe solárnej pece a solárnych článkov. Neskôr si prezreli výstavu historickej aj modernej hasičskej techniky v OC Mirage. Prajeme vám pekný deň a tiež to, aby ste nikdy nemuseli prísť do kontaktu s hasičom, pokiaľ bude práve v službe. smiley P.S.: Hasičom vďaka!

 • Školská liga vo futbale

  V predposlednom kole školskej športovej ligy vo futbale pre 5. - 6. ročník vyhrali naši chlapci nad ZŠ Gaštanová 3 : 0. Gratulujeme!

 • Staviame máj

  Nech sa páči pozrieť si video zo stavania mája. Už sme ho stavali šesťkrát. smiley

 • Noví žiaci

  Milí rodičia! Radi by sme vám oznámili, že naša škola prijíma žiakov. Nemusia to byť iba prváci. Prijímame aj žiakov do vyšších ročníkov. Ponúkame im vysokú kvalitu, dlhodobo dobrú povesť školy a výbornú atmosféru a náladu. Nech sa páči k nám na návštevu, poukazujeme vám našu peknú školu, porozprávame sa, vysvetlíme nejasnosti. smiley Srdečne pozývame!

 • Úspechy v atletike

  Výborné výsledky v početnej konkurencii dosiahli naši žiaci v 1. kole školskej ligy v atletike. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - beh na 60 m pre 3. - 4.ročník, 100 m pre 5. - 6.ročník a skok do diaľky. Súčtom umiestnení v týchto disciplínach sa určovalo celkové poradie. Najlepšie sa umiestnili: Lucka Štibraná 1. miesto, Natálka Ďurneková a Rebeka Svrčková 2. miesto, Marek Hodás 5. miesto (všetci 6. A), Matúš Novák (4. A) 6. miesto, Kryštof Zbranek (6. A) 8. miesto, Dávid Kataník (6. A) a Anetka Mikundová (4. B) 12. miesto, Adelka Jurgová (4. B) 15. miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo.

 • Šporťáci-športové súťaženie

  V zdravom tele, zdravý duch. V tomto hesle sa niesol 29. apríl v ŠKD. Počas súťaženia v šiestich disciplínach, pri ktorých sme si vyskúšali slalom, štafetu i skok cez prekážky, sme ukázali, že máme radi pohyb a zábavu. Jednoducho, že sme skvelí Šporťáci! smiley

 • 1. miesto v recitácii po anglicky

  Vynikajúce 1. miesto v recitácii umeleckého textu po anglicky získala 27. apríla 2016 na anglickej súťaži Shakespeare´s Day naša žiačka Katka Buňáková zo 6. A. Svoj talent ukázala v silnej konkurencii ďalších 13 výborných recitátorov zo žilinských základných škôl. Srdečne Katke blahoželáme a z jej úspechu sa veľmi tešíme!
   

 • Matematická olympiáda a GVOBOJ

  Medzi úspešných riešiteľov okresného kola matematickej olympiády patria Samuel Počinek a Marek Hodas zo 6. A triedy. Zo 63 riešiteľov sa umiestnili na 16. - 29. mieste a 37. - 42. mieste. Dňa 22. apríla 2016 sa náš tím ZŠ Jarná 20 v zastúpení: Barborka Mládenková z 8. A , Leoš Grantner, Erik Chládek a Štefan Šmehyl z 9. A, zúčastnili náročnej matematickej súťaže GVOBOJ, v ktorej uspeli z 27 zúčastnených tímov na 11. mieste. Gratulujeme.

 • 4 živly - Banská Štiavnica

  Do 18. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže sa zapojili aj naši žiaci. Za účasti štyroch európskych krajín zo 175 škôl mali prostredníctvom výtvarných diel prezentovať prírodné krásy svojej krajiny. V kategórii základných škôl sme získali 5 cien bez udania poradia. Za ročníky 1.- 4. to boli : Mariana Stachová, Maxim Lajčiak z 3.A triedy a Matej Papučík z 3.B triedy. Za ročníky 5.- 9. Katarína Gajdošíková z 5. A a Michaela Mrázová z 8.A triedy. Ceny si prevzali 21.apríla v Banskej Štiavnici.
 • Deň Zeme

  Milá naša Zemegulička! K Tvojmu sviatku prajeme Ti: Veľa slnka a tiež vlahy, by Ťa všetci mali radi, nech sa kvietkom darí rásť, chrániť, čistiť, šetriť budeme Ťa celý čas. Deti zo školského klubu.

 • Cyklokrajinka

  Nástenku - krajinku vytvorila pani učiteľka Katka Fodreková s pani učiteľkou Ivankou Papánkovou a spolu so žiakmi našej školy. Témou bola cyklistika na podnet cyklonadšenca a riaditeľa tejto školy Jána Kotmana. Je to príspevok do súťaže škôl, nazvanej „Udržateľná mestská mobilita v Žiline“. Tieto súťažné práce sú aktuálne vystavené vo vestibule Mestského úradu Žilina. Držte nám palce! Foto...

 • Zápis do I. ročníka - poďakovanie

  Milí rodičia! Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu dôveru v našu školu. Váš nebývalý záujem svedčí o tom, že pracujeme naozaj kvalitne. Tým, že sme zapísali neobvykle veľa prváčikov, nám vzniká veľmi milá starosť: na budúci školský rok otvárame tri prvé triedy, a preto ideme "zháňať" ďalšiu pani učiteľku. Ak takú poznáte, povedzte jej nech sa nám ozve. Ešte raz vám teda ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s vami!

 • Cyklobúdka

  Viete, že naše-vaše deti môžu chodiť k nám do školy aj na bicykli? A ak prídu, majú si ich aj kam bezpečne uložiť? Ak ste nevedeli, teraz už viete. A to miesto na ich odloženie máme v našej čerstvo označenej CYKLOBÚDKE... smiley  Tá býva otvorená každý deň pred vyučovaním a po ňom. Kľúče od nej majú aj pani triedne učiteľky.

 • Nové boxy

  Milí naši priatelia, a opäť  máme niečo nové! V priestoroch sociálnych zariadení pre dievčatá nám pribudli nové boxy. (Dievčatá sa isto čudovali čo to je...) Budú v nich konečne prehľadne a rozumne uložené pracovné pomôcky pre naše pani upratovačky. Nebudú ich teda už viac mať poukladané "kade-tade". Sú z kvalitného materiálu, dizajnovo rovnaké ako WC kabínky, ktoré už nejaký čas máme.

 • 2 000 000!!!

  A je to tu! Na našej stránke už máme viac ako DVA MILIÓNY kliknutí!!! Ďakujeme za váš záujem, sľubujeme, že budeme ešte lepší a zaujímavejší. smiley

 • Výlet v Košiciach

  V sobotu 2. apríla prežili žiaci 7. A triedy s pani učiteľkou Fodrekovou veselý deň v Košiciach. Ráno vyštartovali vláčikom a potom sa už len túlali uličkami Košíc. Navštívili dominantu námestia Dóm sv. Alžbety, vystúpili na vežu a kochali sa výhľadom na košické skvosty, navštívili bývalý Katov dom a mučiareň. Vzhľadom na slnečné a teplé počasie výlet zavŕšili zmrzlinou.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 041/763 44 75, mobil: 0948 045 951
  Pani tajomníčka: 041/724 32 03
  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy: 041/763 44 39
  zsjarnahospodarka@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria