• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Výchovný koncert - Prvá pomoc

  Dňa 7. 10. 2015 žiaci 1. - 4. ročníka navštívili multimediálny výchovný koncert z tvorivej dielne Školy života. Program sa milou a veselou formou zaoberal otázkami poskytovania prvej pomoci, ktorá raz môže zachrániť kohokoľvek z nás. Ústrednou postavou bol spevák zo skupiny Arzén - Jaroslav Gažo, ktorý okrem spevu bol aj zachraňovanou osobou. Deti si mali možnosť vyskúšať za asistencie členky záchrannej zdravotnej služby pani Martiny Kražovanskej poskytovanie prvej pomoci a telefonovanie na linku záchranného zdravotného systému.Vtipné texty dopĺňali veselé postavičky na premietacom plátne. Tieto prinášali napätie, láskavý humor a dobrú náladu. Na konci ale bolo vždy ponaučenie, že každý z nás sa môže pričiniť o záchranu života človeka, ktorý to práve potrebuje. Veríme, že i v budúcnosti nám Škola života pripraví podobný zaujímavý program.

 • Dni nádeje

  5. a 6. októbra sa konali v rámci akcie "Dni nádeje" športové súťaže - štafetový beh a plávanie, na ktorých sa už tradične a s úspechom zúčastňujeme. Ani tento rok nebol výnimkou. Spomedzi 20 škôl dosiahli najväčší úspech v štafetovom behu dievčatá 7.- 8. ročníka, ktoré dobehli na výbornom 3. mieste, dievčatá 5.- 6. ročníka obsadili 6. miesto a chlapci 7. miesto. V plávaní (100m voľný spôsob) si suverénne 1. miesto vybojovala Veronika Ftáčiková z 8.A. Za svoje výkony budú žiaci slávnostne odmenení vo štvrtok 8. októbra v Mestskom divadle. Gratulujeme a ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy. 

 • Jesenná brigáda

  Veľmi pekne ďakujeme! To v prvom rade! A za čo? No za to, že ste nelenili a prišli. Kto a kam? No tí, ktorí v sobotu 3. októbra 2015 ráno vstali a prišli k nám do školy na brigádu. Urobilo sa znova "kopec" roboty, počasie a nálada znova na jednotku. Bolo to príjemné stretnutie tých, ktorí chceli a mohli. Naozaj sme veľmi vďační za vašu pomoc, je to naozaj dobrý pocit... Ak máte záujem sa pozrieť ako to v sobotu u nás vyzeralo, alebo si pripomenúť tie pekné chvíľky, nech sa páči... :-)

 • Svetový deň srdca v ŠKD

  Dnes sme bežali. Nie ďaleko, ani dlho. Bol to beh pre zdravé srdce, ktorý nás baví každý rok. Pripomíname si tak, že hýbať sa je zdravé a super.

 • Záujmové krúžky - odovzdanie prihlášok

  Milí rodičia a žiaci, žiadame vás, aby ste vyplnenú prihlášku na krúžky doniesli najneskôr v piatok (2. októbra). Doniesť ju môžete triednym učiteľkám alebo vedeniu školy. Vopred ďakujeme! Kliknite sem  pre ponuku krúžkov a odkaz na prihlášku.

 • Noc výskumníkov 2015

  prebiehala toho roku v piatok v Auparku. Pani učiteľka Štaffenová a pán učiteľ Laco zobrali žiakov VII.B a VIII.A, ktorí sa oboznamovali s témami ako elektromobily, čistá energia, monitoring signálov ľudského tela, škodlivé látky v odevoch, vodná doprava, ... Možno si pozvaní vedci získali svojho nasledovníka.

 • 350 km/h - slušná rýchlosť

  Aj keď máme na škole schopných šprintérov, tak takto rýchlo "lietať" nevedia. Ale Sokol sťahovavý áno. Minulý štvrtok ho mohla obdivovať celá škola, pretože ku nám zavítala spoločnosť na ochranu dravcov Zayferus. Zástupcovia spoločnosti priviezli 25 rôznych dravcov a porozprávali zaujímavosti o každom z nich. Sledovali sme útočné nálety Sokola rároha na pohyblivú maketu zajaca, šikovnosť Karanča pri získavaní skytej potravy a obratnosť Haje loviacej kúsky mäsa vystrelené nad hlavy divákov. Žiaci súťažili a niektorí vyhrali kvarteto, pexeso, kalendár, rodinnú vstupenku na ukážky dravcov v lednickom parku a mohli si privolať dravca na ruku. 

 • Video z milej návštevy

  Aby ste sa mohli pozrieť ako to vyzerá, keď nás príde niekto navštíviť je tu krátke video.

 • Cyklodeň

  Priatelia! V piatok 25. septembra sme nedbali na hrozivé predpovede našich naslovovzatých odborníkov na počasie a vyrazili sme na bicykloch smerom ku príjemným zážitkom. Nebolo nás mnoho, no o to väčšia pohoda panovala medzi nami - cyklistami. neprešli sme síce veľa kilometrov, no bolo to pekné. Na jar vyrážame na Polom! Môžete sa pridať... :-)

 • Pracovné zošity z anglického jazyka

  Na hodiny anglického jazyka sme pre deti prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka objednali pracovné zošity. Cena pracovného zošita pre prvý a druhý ročník je 4,50 € a pre tretí a štvrtý ročník 5,90 €. Peniaze zbierajú triedne pani učiteľky.

 • Záujmové krúžky

  Vážení rodičia, na našej stránke máme pre vás pripravenú tohtoročnú ponuku záujmových krúžkov. Nech sa vám páči si z nej vybrať... :-)

 • Návšteva zo zahraničia

  V septembri sme v našej škole hostili žiakov a pedagógov z družobných škôl z českého Mělníka a poľského Chorzówa, s ktorými od minulého školského roka spolupracujeme. Stretnutie prebiehalo vo vynikajúcej atmosfére. Vedenie školy v zastúpení Mgr. Jána Kotmana, v spolupráci s pani učiteľkami Hudecovou, Mištinovou, Schönovou a Marčekovou, im pripravilo zaujímavý program v škole, v meste i v jeho blízkom okolí. O pohostenie sa postarala naša šikovná školníčka Dáška. Zoznámili sa so spôsobom života a boja v stredoveku vďaka skupine historického šermu Terra de Selinan, navštívili Kysuce – Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou, Slovenský orloj v Starej Bystrici, skanzen vo Vychylovke, vyskúšali si prácu s drôtom a vďaka umeleckej drotárke z Oravskej Lesnej zistili, že práca drotárov, ktorých v minulosti bolo v tomto regióne mnoho, nebola jednoduchá. V Žiline navštívili historické jadro mesta, radnicu a najvyššiu zvonicu – Burianovu vežu. Na jednotlivých miestach vládla výborná nálada, diskutovalo sa nielen o škole, ale aj o mnohých iných veciach, ktoré zaujímajú obe strany. V rozhovoroch sa pokračovalo v rodinách, v ktorých boli žiaci zo zahraničia ubytovaní. Počas týchto troch dní vznikli mnohé nové priateľstvá, ktoré sa postupne prehĺbili a  upevnili. Vyučujúci si vymieňali skúsenosti a najnovšie poznatky z vyučovania. Diskutovali o problémoch, s ktorými sa stretávajú v priebehu vyučovania, ale aj o možnostiach využitia didaktickej techniky na predmetoch, ktoré vyučujú v danej škole. Na úrovni vedenia školy prebiehali rozhovory týkajúce sa manažmentu, získavania finančných prostriedkov ale i možnosti nadväzovania ďalších družobných akcií. Vďaka viceprimátorovi Ing. Patrikovi Gromovi a jeho spolupracovníkom zažili návštevníci i žiaci našej školy príjemne strávený deň na radnici v Žiline. Vedenie mesta skutočne perfektne pripravilo slávnostné privítanie návštevníkov z družobných škôl, program bol na vysokej profesionálnej úrovni. Žilina a jej občania sa naozaj nemajú za čo hanbiť. Vďaka návšteve z družobných škôl sa vytvorili nové priateľstvá (dúfame, že nielen tie facebookovské) a prehĺbili sa tie staré. Priateľstvo medzi troma školami sa utužilo a posunulo sa o kúsok ďalej. Nie všetkým sa chcelo odísť domov, no účastníci výmennej návštevy sa napokon museli rozlúčiť. V rámci výmeny žiakov i učiteľov sa účastníci z družobných škôl oboznamujú so školskými systémami iných krajín, spoznávajú ich kultúru a pamätihodnosti a nadväzujú priateľské kontakty, ktoré obohacujú život školy a slúžia aj na zlepšenie jazykovej zdatnosti našich žiakov, čo im v konečnom dôsledku otvára šance na uplatnenie v rámci zjednotenej Európy.

 • Rodičovské združenie v 7. A a 8. A triede

  Oznamujeme rodičom, že rodičovské združenie v 7. A a 8. A triede sa bude konať 1. 10. 2015 (štvrtok) o 16:30.

 • Atletický rekord školy

  V utorok 22. septembra sa o ďalší atletický rekord školy na hodine telesnej a športovej výchovy zaslúžil Šimon Turza z 9. A. Svojím vynikajúcim výkonom a časom 5:14,5min. v behu na 1500m prekonal doteraz platný rekord z roku 2001 (!) o 5 sekúnd. Gratulujeme!!!

 • Jesenná cyklojazda 2015

  Svetový deň bez áut (22. septembra) sme si pripomenuli aj my. Na jesennej cyklojazde sa zúčastnili pani učiteľka Kavacká, pán učiteľ Laco a žiaci Ondrej Bazelides (VII.A), Michal Randa (VII.B) a Bernard Loydl (VIII.A).

 • Bezpečne na cestách

  Dňa 21. septembra 2015 mali žiaci prvého ročníka  besedu s príslušníkmi polície. V živom rozhovore policajti so žiakmi predebatovali bezpečnú jazdu na bicykli, oboznámili ich s dopravnými značkami, pripravili žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov, tak aj cyklistov. Ukázali deťom, čo musí mať každý bicykel aj cyklista a ako treba jazdiť. Potom si deti   vyskúšali osvojené teoretické vedomosti na cestičkách školského dopravného ihriska. Páni policajti ich pri tom sledovali, usmerňovali a naprávali chyby. Prváci z podujatia odchádzali s novými zážitkami a vedomosťami.

 • Mozgožrút?!

  Mozgožrút je aplikácia pre smartfóny a tablety. Žiak získava prostredníctvom hravého učenia denne potravu pre svojho Mozgožrúta. Hra je založená na pravidelnosti, opakovaní a zábave. Nemala by dieťaťu zabrať viac ako 15 minút. Mozgožrút zatiaľ obsahuje 4 moduly: Matematiku, Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Prírodovedu/Biológiu. Zábavné grafické a obsahové spracovanie aplikácie, súťaženie so spoluhráčmi a prepojenie so systémom výučby vytvárajú pre deti atraktívnu pomôcku pre upevnenie si vedomostí zo školy. Hra je určená žiakom od tretieho do ôsmeho ročníka. Na školu boli odoslané samolepky s heslami pre žiakov na portál bezkriedy.sk. Tieto samolepky rozdajú žiakom ich triedni učitelia. Je potrebné, aby si žiaci doma nainštalovali do mobilných telefónov, alebo tabletov aplikáciu MOZGOŽRÚT, heslo je rovnaké, ako do bezkriedy.sk. A môžu začať kŕmiť! P.S. Žiaci si môžu dohodnúť s učiteľmi príslušných predmetov odmenu za získanie určitého počtu mozgov. Pre ukážku z hry kliknie tu.

 • Atletické preteky

  Aj v piatok 18.septembra naša škola športovala. Na Solinkách sa uskutočnilo jesenné kolo atletických pretekov za účasti 4 škôl. Súťažilo sa v 3 disciplínach - beh na 60m, 300m, skok do diaľky a máme sa čím pochváliť. Najlepšie výkony a tým aj umiestnenie v kategórii 6.ročníka dievčat dosiahla Lucia Štibraná (2x 1.miesto v behoch) a Natália Ďurneková (1.miesto v skoku), medzi chlapcami to bol Miroslav Ševčík (2.miesto v behu na 60m), Kryštof Zbranek (2.miesto v behu na 300m) a Róbert Zoričák (1x 3.miesto). V kategórii 5.ročníka si medailové umiestnenie vybojovali Paula Lučivňáková z 5.B  (1.miesto v behu na 300m, 2.miesto v skoku) a Samuel Olbert z 5.A. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • Plavecká štafeta

  Vo štvrtok 17.septembra sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo na akcii "Plavecká štafeta", ktorá sa konala už po 7-krát v rôznych mestách Slovenska. Pláva sa od rána do večera a cieľom je preplávať čo najviac kilometrov. Rekord síce tohto roku prekonaný nebol, ale odplávaných 1164 km je úctyhodných. Sme radi, že naša škola mohla prispieť výkonmi svojich žiakov (najviac odplával Marek Hodás zo 6.A - 3000m) k tomuto výbornému výsledku a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria