• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Súťaž iBobor

  V piatok 14.novembra 2014 sa uskutočnila celoslovenská súťaž iBobor, kategória “Bobríci” pre 3.a 4.ročník ZŠ, v ktorej súťažilo 13 211 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov logických úloh sa prebojovalo aj 11 žiakov našej školy. Tu sú výsledky:

  Bobrík

  Celkové poradie

  Meno, priezvisko a trieda

  Dosiahnutý výsledok

  124. - 344.

  Samuel Hanák, 4. A

  84,00 bodov, 99. percentil

  diplom

  124. - 344.

  Emma Hanáková, 4. A

  84,00 bodov, 99. percentil

  diplom

  124. - 344.

  Simona Velflová, 4. A

  84,00 bodov, 99. percentil

  diplom

  629. - 1094.

  Katarína Gajdošíková, 4. A

  72,00 bodov, 95. percentil

  diplom

  629. - 1094.

  Sofia Valušiaková, 4. A

  72,00 bodov, 95. percentil

  diplom

  1139. - 1490.

  Juraj Bazelides, 3. A

  68,00 bodov, 91. percentil

  diplom

  1139. - 1490.

  Katarína Kováčová, 3. B

  68,00 bodov, 91. percentil

  diplom

  1139. - 1490.

  Samuel Olbert, 4. A

  68,00 bodov, 91. percentil

  diplom

  1491. - 1513.

  Tatiana Malicherová, 3. B

  67,00 bodov, 89. percentil

  diplom

  1892. - 1969.

  Miroslava Dobešová, 4. A

  63,00 bodov, 86. percentil

  diplom

  1998. - 2765.

  Bruno Portašik, 4. A

  60,00 bodov, 85. percentil

  diplom

   

 • Zápis do I. ročníka

  Milí rodičia budúcich prvákov! S radosťou vám oznamujeme, že vaše ratolesti budeme zapisovať do prvého ročníka v roku 2015 v piatok 23. januára od 14:00 do 18:00 a v sobotu 24. januára od 8:00 do 12:00. Okrem toho budeme mať v decembri 2014 dni otvorených dverí, kedy sa môžete k nám prísť pozrieť. Máme vám čo ponúknuť, sme dobrá škola a staviame na našom dobrom mene a našich bohatých skúsenostiach. Sme otvorení prijať aj starších žiakov. Ak "máte takých doma", radi ich medzi nami uvidíme. :-)

 • Vrátenie preplatkov

  Vážení rodičia! Dávame vám do pozornosti našu vnútornú smernicu o podmienkach a postupe pri úhradách a vyúčtovaní stravného v našom školskom stravovacom zariadení. Na našej stránke máme pre vás pripravené jej znenie spolu so žiadosťou o vrátenie preplatku. Viacej informácií nájdete na tomto mieste. Žiadosť o vrátenie preplatku si môžete pohodlne stiahnuť. :-)

 • Tvorítko

  Aj počas nepekných upršaných  dní je v našom klube veselo. Neveríte? Nazrite do albumu, ako naše dietky čarujú...  Krabice, kartón, či papier sa im pod rukami menia na prekrásne zvieratká.

 • Rodičovské združenie v 5.A a 6.B

  Milí rodičia! Oznamujeme vám, že rodičovské združenie v 5.A a 6.B sa uskutoční 4. decembra o 16:30.

 • Rodičovské združenia

  Vážení rodičia! Pripomíname vám, že vo štvrtok 27. novembra 2014 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Budú sa konať v príslušných triedach od 16:30. Predtým sa uskutoční stretnutie výboru ZRPŠ, členov ktorého dôrazne prosíme o účasť. Rodičom našich deviatakov tiež odprezentuje naša výchovná poradkyňa pani Adriana Nováková Fanová informácie o ďalšom štúdiu. Táto prezentácia sa bude konať v triede V. A od 17:00. Ponúkame vám tiež prehliadku našich priestorov, ktoré sme opäť mierne vylepšili. Tešíme sa vás!

 • Tutanchamon - Incheba expo Bratislava.

  Ďalšia super akcia v našej škole! Tutanchamon - objavenie jeho hrobky, pokladov v nej ukrytých! Nekompromisne a pravdivo! Na výstave v Bratislave... Naši žiaci, vďaka našim pani učiteľkám Adriane Novákovej Fanovej a Ivane Papánkovej, ktoré pripravili a zrealizovali nie jednoduchú akciu - exkurziu pre naše - vaše deti mohli zažiť to, čo v minulosti zažívali naši predkovia pri objavovaní pradávnej histórie. Výstava bola skutočne zaujímavá, pútavá, odnášame si z nej nádherný zážitok. Krátke video z akcie je samozrejme pre vás pripravené...

 • "Cvrkot"

  Videli ste už niekedy ako to vyzerá v takej zborovni základnej školy cez prestávku? Nie? Tak sa teda pozrite, to je rýchlosť, čo?

 • Adventná Viedeň

  V pondelok 1. decembra 2014 organizujeme zájazd do vianočnej Viedne, metropoly, ktorá je kultúrnym, politickým, vedeckým a duchovným centrom Rakúska. Mesto na Dunaji patrí k najnavštevovanejším mestám Rakúska vzhľadom na bohatú históriu, množstvo zachovaných historických budov spájajúcich sa s vládou Habsburgovcov, ale aj veľkým množstvom múzeí s bohatými zbierkami z mnohých oblastí. Jedno z najkrajších pohľadov na mesto sa nám naskytne počas adventu. Mesto je nádherne vyzdobené, zovšadial na Vás dýchajú Vianoce. Navštívime Morský dom s nádržou pre žraloky a zastavíme sa v prírodovednom múzeu. Poprechádzame sa po historickom centre Viedne, navštívime najväčší adventný jarmok pred Radnicou, vychutnáme si atmosféru Vianoc. Odchod ráno cca 05:40 ráno spred Junioru, príchod cca o 21:00 – 22:00 pred Junior. CENA ZÁJAZDU: 22 €  (v cene je zahrnuté: doprava novým luxusným autokarom, sprievodca, komplexné cestovné poistenie UNION, poistenie cestovnej kancelárie voči insolventnosti, návšteva prírodovedného múzea). Doplatok : Morský dom - 6,90 € dieťa. Bližšie informácie vám poskytne pani učiteľka Walterová.

 • ibobor

  Dňa 14. novembra 2014 sa uskutočnila celoslovenská  súťaž iBobor, kategória Bobrík. Jej hlavným cieľom bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie .Súťaž mala iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Do tejto  kategórie , ktorá je určená pre tretiakov a štvrtákov sa zapojilo z našej školy 46 žiakov . Každý účastník súťaže sa dozvedel počet získaných bodov ihneď po skončení testu. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov." .Zapojení žiaci si môžu prezrieť svoje odpovede na stránke http://ibobor.sk/vysledky/ po 18. novembri 2014. Tí, ktorých táto súťaž zaujala a chceli by sa zapojiť v ďalšom školskom roku, si môžu svoje vedomosti a schopnosti preveriť na stránke http://ibobor.sk/sutaz_demo/. Vyberte si kategóriu a ročník a môžete to skúsiť.

 • Jeep Willys Brigáda

  V sobotu 15. novembra 2014 sa u nás v škole konala už "nieviemeanikoľká" brigáda. Popracovali sme si ako vždy, napapali sme sa, niečo vypili... Radi by sme sa však ešte poďakovali. Všetkým, ktorí prišli pomôcť chceme veľmi srdečne poďakovať! Naozaj ste nám pomohli a prispeli ste k super atmosfére! No a Willys! Neviete čo to je? Super auto z druhej svetovej vojny! Pán Böhm prišiel na svojom super aute Jeep Willys. Vozil nás dlho, dlho. Záujem bol naozaj veľký. Ukázal nám, že jeho auto vie aj po sedemdesiatich (!!!) rokoch stále vyjsť napríklad hore schodami nad našim ihriskom... Bol to naozaj krásny a príjemný zážitok! Video...

 • Canisterapia - vyučovanie zážitkovou metódou

  Nie je novinkou, že canisterapia na našej škole  prebieha už štvrtý školský rok. Žiaci 4.B triedy so svojou triednou učiteľkou Darinou Mahútovou sa pravidelne stretávajú so štvornohými chlpáčmi na vyučovaní. Touto formou sa učia hlavne na hodinách slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky a výtvarnej výchovy. V piatok 14. novembra však našu Ajdu nahradila Poly, pretože Ajda bola veľmi zaneprázdnená. Na prvý pohľad psík ako každý, nie je tomu úplne tak. Poly bola tiež skvelá, pretože nám pomáhala hravou formou naučiť sa ľahšie vybrané slová, násobilku, anglické slovíčka... a hlavne, aby sme sa vedeli lepšie sústretdiť, byť trpezliví a tolerantní ku spolužiakom a vyučujúcim.

 • Malá - veľká návšteva

  Vo štvrtok 13. novembra nás prišli navštíviť predškoláci z MŠ Jarná. Už tretí školský rok  sa pravidelne stretávajú so žiakmi pani učiteľky Mahútovej, ktorá so svojimi deťmi vždy pripraví zábavné dopoludnie pre budúcich školákov. Nebolo tomu inak ani teraz, spievalo sa, tancovalo, ba dokonca sme sa na chvíľku preniesli do sveta rozprávky. Veď sa pozrite...

 • Exkurzia v tuneli

  7. novembra 2014 navštívili žiaci 9.C a 8.A spolu s triednymi učiteľkami pani Walterovou a Štaffenovou, pánom riaditeľom Jánom Kotmanom a pánom zástupcom Jánom Frčkom navštívili rozostavaný tunel v Hričove. Zaujímavou a poučnou exkurziou nás sprevádzal pán Vojtek, ktorý nám vysoko fundovane porozprával o namáhavej práci v tuneli. Bolo veľmi príjemné počúvať jeho slová, ktoré zaujali všetkých prítomných, pretože sme zistili, že slovenskí tunelári sú svetová špička. Mali sme šťastie, lebo sme počuli i výbuchy náloží pri razení vedľajšieho tunela. Nebolo vôbec ľahké dostať sa na takúto exkurziu, a preto naša veľká vďaka patrí pánovi Igorovi Rybanovi, ktorý nám prehliadku zabezpečil. Ďakujeme! Video z exkurzie si samozrejme môžete.

 • 1.miesto v cezpoľnom behu

  V stredu 5. novembra usporiadala Žilinská univerzita už 48. ročník súťaže v cezpoľnom behu pod názvom "Beh 17. novembra". Bežalo sa za krásneho slnečného počasia a naša škola, v zastúpení dvoch vybraných dievčat, dosiahla vynikajúci úspech. Natálka Durmisová zo 7.A po výbornom taktickom a športovom výkone zvíťazila a Simonka Chyláková z 8.C sa umiestnila na krásnom 5. mieste z približne 35 štartujúcich dievčat. Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.  

 • Beseda so spisovateľkou

  V pondelok  3. novembra 2014 v dopoludňajších hodinách navštívila našu školu pani spisovateľka Toňa Revajová pri príležitosti zapojenia sa našej školy do projektu Knihobežník, ktorý poriada internetové kníhkupectvo Martinus. Spomínaná autorka píše prózu pre mladší školský vek, kde väčšinou opisuje vtipné príbehy blízke deťom. Na besedu s ňou sa tešili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Prvýkrát sa osobne stretli so skutočnou spisovateľkou a preto si pre ňu pripravili veľa zaujímavých otázok. Boli zvedaví na jej literárne začiatky, na to, kde čerpala námety, či jej postavy sú skutočné, či sa s niektorou postavou stotožnila a podobne. Spisovateľka im predstavila svoje knihy a porozprávala o tom ako vznikali, a čo ju inšpirovalo k ich písaniu. Svojím prístupom a rozprávaním si získala všetky deti. V príjemnej atmosfére stretnutie so spisovateľkou skončilo autogramiádou.

 • Návšteva závodu KIA

  Žiaci 9. C spolu s triednou učiteľkou Walterovou a pánom riaditeľom Kotmanom si boli prezrieť v utorok 28. októbra 2014 výrobu áut v závode KIA. Hneď po vstupe do areálu podniku nás upútala nádherná úprava vonkajšieho areálu, udržiavaná tráva, všade kvetinová výzdoba, vysadené malé stromčeky a čistota. Počas celej exkurzie nás sprevádzal pridelený zamestnanec. Najprv sme sa spoločne presunuli do priestorov administratívnej budovy, kde sme si pozreli prezentáciu závodu. Potom sme prechádzali jednotlivými prevádzkami až po finále - hotové auto. Aj tu vládla čistota a vysoká pracovná morálka. Uvedomili sme si, že je to namáhavá práca a všetci sme sa zhodli na tom, že sa budeme radšej svedomite učiť, aby sme v budúcnosti mohli síce pracovať v závode KIA, ale nie vo výrobni, avšak v manažmente podniku.
 • Dospelým neprístupné

  Tak znel názov divadelnej hry, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého stupňa 27. októbra v Dome odborov. Scenáristka predstavenia Michaela Zakuťanská sa dlhodobo venuje tvorbe pre mládež a získala viacero ocenení. Jej hry sú inscenované viacerými divadlami, naši žiaci túto hru videli v podaní Divadelného centra Martin. Štyria herci sa dotkli témy šikanovania, chodenia poza školu, zodpovednosti za vlastné činy, ako aj kamarátstva, túžby prejaviť vlastný názor. Každý sa v tejto hre mohol nájsť, či už žiaci alebo učitelia. Ďakujeme za obohacujúce myšlienky a tešíme sa na ďalšiu akciu.

 • Ocenení výtvarníci a športovci

  Vo štvrtok 23.októbra sa v Mestskom divadle konalo vyhodnotenie súťaží "Dni nádeje" a odovzdávanie cien pre najúspešnejších. Medzi ocenenými vo výtvarnej súťaži boli : Karolínka Kršková z 2.A  a Isabelka Arce zo 6.A (obe obsadili 1.miesto), Lukáš Bevelaqua z 2.B obsadil 3.miesto. V plávaní si svoje ceny prevzali Veronika Ftáčiková zo 7.A za 3.miesto a Oliver Žucha z 9.C za 2.miesto. Blahoželáme !!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria