• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Cyklovýlet 18. mája

  Pekné počasie osemnásteho májového dňa sme využili na pekný výlet do Zástrania a na Vodné dielo Žilina. Pod vedením pána učiteľa Janka Laca šliapali do pedálov títo žiaci: Andrej Kotman, Bernard Loydl (obaja 7.A), Timotej Pustaj (8.A) a Aurel Majerčiak (9.C). Vďaka im za účasť! Foto tu.

 • Hodina jogy

  Žijeme v rušnej, uponáhľanej dobe a málokedy máme čas sa zastaviť, relaxovať, oddýchnuť si, uvoľniť sa. My sme si ten čas našli. Pozvali sme k nám do školy jogínku, ktorá deťom 6. ročníkov predviedla jogínske telesné cvičenia spojené s dychovými cvičeniami, koncentráciou, meditáciou s cieľom zdokonaliť telo i myseľ, čo je mimoriadne dôležité. Foto tu.

 • Poďakovanie

  Na poslednom rodičovskom združení v 9. C bolo smutno. Konala sa koncoročná rozlúčka žiakov tejto triedy s ich pani učiteľkou Amálkou Walterovou, ktorá ich viedla od piateho ročníka. Odniesla si domov vrúcne ĎAKUJEME a jednu krásnu veľkú kyticu, no hlavne mnoho dojmov a tiež veľmi DOBRÝ POCIT z naozaj veľmi dobre vykonanej práce. Onedlho sa naši deviataci "rozletia" po okolitých stredných školách a dúfame, že zúročia to všetko, čo sme im počas deviatich rokov "naliali" do hláv... Držíme vám palce a pani učiteľkám oboch deviatych ročníkov (Zlatke a Amálke) znova tak dobré "decká" ako boli tieto!

 • Myšlienka

  „Čím sú letáky v čakárni nudnejšie a staršie, tým dlhšie budete čakať.“

 • Vtip

  Pýta sa turista miestneho občana: "Dobrý deň! Prosím vás, je toto druhá ulica vľavo?"

 • Poďakovanie

  Nestáva sa často, že by sa o veciach pekných rozprávalo. A myslíme si, že veru treba. Prišiel nám totiž veľmi príjemný mail. A my ho bez akejkoľvek úpravy veľmi radi zverejníme: "Chcela by som touto cestou veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Mgr. Zlatke Lajčiakovej za mnohoročnú, obetavú prácu vo výtvarnom odbore, za vynaložené úsilie, za ľudský prístup, spolupatričnosť, priateľstvo a lásku. Zo srdca prajem veľa, veľa úspechov pani Zlatke i celej škole. S pozdravom vďačná mamina J. Šenkeryová" ... čo dodať? Hádam iba toľko, že aj my sme presvedčení, že pani učiteľka Zlatka si to isto zaslúži.

 • Slávici Slovenska

  S radosťou vám oznamujeme, že u nás žijú slávici. Krásne spievajú, aj dobre vyzerajú. Nie sú to zvieratká (aj keď niekedy... :-)), ale naše - vaše deti). Zúčastnili sa totiž na peknej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA. Všetkým zúčastneným blahoželáme a do budúcnosti prajeme ďalšie úspechy. A krátke video je samozrejme tiež k dispozícii...

 • Elektronický systém objednávania a vydávania stravy

  Milí priatelia! Od 1. mája 2015 je v našej škole zavedený elektronický systém objednávania a vydávania stravy. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto mieste. Dúfame, že sa tento nový systém osvedčí a náš a váš život bude o niečo jednoduchší a krajší. :-) Radi by sme vás tiež upozornili na nutnosť mať zaplatenú stravu tak, aby na našom účte bola potrebná suma vždy najneskôr do konca mesiaca. Inak systém nedovolí vydať stravu v prvý deň mesiaca nového. 

 • Exkurzia do katakomb

  V piatok 30.apríla sme sa my, žiaci 9. C zúčastnili exkurzie v Žilinských katakombách. Dozvedeli sme sa veľmi veľa zaujímavostí o živote našich predkov, prezreli sme si podzemné priestory, v ktorých sa odohrali udalosti z našej histórie. Slúžili ako pivnice pre meštianske domy, taktiež ako úkryty, väznice a sklady vína. Kostol, pod ktorým sa nachádzajú katakomby sa volá Sirotár, pretože v minulosti tu bol sirotinec. Týmto by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke Čelkovej za zorganizovanie tejto akcie.

 • Ocenenia v celoslovenskej výtvarnej súťaži DÚHA

  Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže DÚHA, ktorú organizuje MŠ SR v meste Stará Ľubovňa. Práce mali obsahovať tému súťaže "Mesto" a "Moje záľuby" a mali zobrazovať pohľad autora na jeho blízke okolie, v ktorom žije. Každá škola mohla poslať maximálne 15 prác. Počet súťažných prác v Starej Ľubovni dosiahol skoro tisícku, preto pre odbornú porotu nebolo jednoduché vybarť to najlepšie z najlepšieho. Pre žiakov našej školy bol tento ročník mimoriadne úspešný v počte ocenených prác. V prvej kategórii získali ceny: Jakub Hudec z 1. A (3. miesto), Tobias Palov z 2. A (2. miesto) a Lukáš Hlinica z 2. A (čestné uznanie). V 2. kategórii ceny získali: Michaela Kudlová z 5. B (2. miesto), Tatiana Pavelčíková z 5. A a Katarína Šenkeryová zo 6. A (čestné uznania). Do výstavy bola zaradená aj práca Maxima Lajčiaka. Dňa 7. mája 2015 sa títo žiaci v sprievode rodičov zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže spojeného s otvorením výstavy. Neopísateľná atmosféra plná nádherných piesní a tancov bola popretkávaná slávnostnými príhovormi a krstom bulletinu patriaceho k súťaži Dúha. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci. Osobitné poďakovanie patrí pani učiteľke Zlatici Lajčiakovej za dôslednú prípravu a podporu talentovaných žiakov.

 • Deň matiek v ŠKD

  Sviatok Deň matiek si vo štvrtok 7. mája 2015 pripomenuli aj naši malí "klubovníci". Tento deň sa v školskom klube niesol v duchu netradičných a vtipných súťaží. Dievčatá a chlapci sa na chvíľku vžili do roly mamičkiek a oteckov. Svoje zručnosti preukázali v spoločnej starostlivosti o dieťatko. Kŕmili, prebaľovali i kúpali svoje bábätká a na záver postavili z kartónov dom. Bola to veľká zábava. Smiech, radosť a veľa vtipných zážitkov si domov odniesli všetci naši klubovníci. Viac sa dozviete, keď si pozriete naše video... :-)

 • Návšteva drotárskeho majstra

  Akí sú tvoriví, šikovní a nápadití mali možnosť si vyskúšať žiaci 6. ročníkov pod odborným vedením skutočného drotára. Prišiel s úsmevom na tvári, porozprával o histórii tohto špecifického slovenského remesla, spojil to s krásnymi ukážkami prác a oboznámil deti s drotárskou technológiou. Každé dieťa si vyrobilo z drôtu vlastnú prácu a predviedlo svoju tvorivosť, šikovnosť a nápaditosť. Niektoré z detí zistili, že sú rodení drotári.

 • Príroda - živá učebnica

  V celonárodnej  výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou boli naše deti mimoriadne úspešné. Ceny získalo 10 detí. Sú to: Dianka Pustajová a Lenka Uhrínová z 2.A, Ninka Záturecká z 2.B, Martin Káčer a Brunko Portašík zo 4.A, Samuel Beňo, Stanko Turčányi a Katarína Šenkeryová zo 6.A, Miška Mrázová a Veronika Ftáčiková zo 7.A. Vďaka ochote rodičom, ktorí osobnými autami zabezpečili dopravu, sa 29.apríla v Banskej Štiavnici zúčastnili slávnostnej vernisáže spojenej s odovzdávaním cien. Poďakovanie patrí aj pani Portašíkovej, Ftáčikovej, Šenkeryovej a hlavne našim víťazom.

 • Stavanie mája

  Býva pekným zvykom, že pred 1. májom mládenci dievčatám postavia máje. Takto vedia, kde sú dievky súce na vydaj. A hoci dievčatá v našej škole sa ešte vydávať nechystajú, predsa im chlapci jeden máj postavili. Pri jeho stavaní 30. apríla bolo u nás veselo. V programe sa tancovalo, spievalo, bola predvedená ukážka postupu stavania májov v minulosti. Počasie nám prialo a tak aj pred našou školou už stojí krásny, pestrofarebný máj. A trošku netradičné video si samozrejme môžete pozrieť...

 • Reklama...

  Pribudlo nám nové video o škole... Nech sa páči si ho pozrieť! :-)

 • Národná exkurzia v Bratislave

  Takto ju nazvali žiaci 9. A. A prečo práve národná? Pretože navštívili Národnú banku Slovenska a Národnú radu Slovenskej republiky. V Národnej banke bol žiakom premietnutý dokument o jej úlohách, vypočuli si prednášku o peniazoch a ich funkciách a na záver mali možnosť pozrieť si expozíciu "Od slovenskej koruny k euru". Po predstavení Národnej rady sa žiaci zúčastnili na zasadnutí parlamentu, absolvovali besedu s pánmi poslancami Mikloškom a Matovičom. Všetko to bolo pre nich nové a veľmi zaujímavé. "Žiť čestný život a urobiť niečo pre druhých", to boli slová pána Matoviča. A možno práve táto exkurzia ovplyvnila budúcnosť našich deviatakov a pôjdu touto cestou. Buď ako politici alebo ekonómovia. Fotoalbum tu... :-)

 • Bobovec - super vec!

  Dnes - 25. apríl 2015 bol veruže krásny deň! A vďaka výletu na Bobovec bol ešte krajší! Pripravili ho pre naše - vaše deti Katka Fodreková a Janko Laco. Super nápad a realizácia!

 • Atletické preteky

  V piatok 24.apríla zorganizoval Atletický klub v Žiline druhé tohtoročné kolo atletickej súťaže. Pod vedením pani učiteľky Kavackej sa jej zúčastnili 13 vybraní žiaci 4.- 6.ročníka, z ktorých takmer polovica sa umiestnila na medailových pozíciách a všetci ostatní sa umiestnili do 15.miesta. Bojovalo sa v troch disciplínach - beh na 60m, beh na 300m, skok do diaľky a najlepšie umiestnenia spomedzi asi 90 štartujúcich získali : Lucka Štibraná (5.A) 1.miesto v behu na 300m a 3.miesto v behu na 60m, Kristínka Hrnková (5.A) 2.miesto v behu na 300m, Kristínka Kubíková (6.B) 2.miesto v skoku do diaľky a 4.miesto v behu na 60m, Nikol Mišáková (6.B) 3.miesto v skoku do diaľky. Medzi chlapcami sa najviac darilo Denisovi Ďuriníkovi (6.B), ktorý obsadil 2.miesto v behu na 60m a Petrovi Kozáčkovi (6.B), ktorý v skoku do diaľky obsadil 3.miesto (do posledného skoku svojich súperov dokonca viedol!). Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov. 

 • Návšteva družobnej školy v Mělníku

  Vo veľmi srdečnej atmosfére sa nieslo stretnutie žiakov i učiteľov našej školy so žiakmi a učiteľmi ZŠ Pšovka v Mělníku. Družobné partnerstvo so školou v ČR sa začalo len nedávno - začiatkom kalendárneho roku 2015 a túto ZŠ sme v dňoch 20. - 22. apríla 2015 navštívili po prvýkrát. Návšteva sa začala zoznámením sa s vedením školy prehliadkou mesta Mělník a návštevou múzea. Po výbornom obede v školskej jedálni v ZŠ Pšovka sme pokračovali prehliadkou priestorov školy. Škola je po rekonštrukcii s kapacitou 230 žiakov a pôsobí moderne a harmonicky zároveň. Pýchou školy sú učebne na vyučovanie odborných predmetov. Chodby školy zdobia rôzne nástenky, vitríny s víťaznými pohármi a oceneniami a nádherné výtvarné práce žiakov. Viac sa o škole v Pšovke dozviete TU. Nasledujúci deň sme navštívili zaujímavé skalné diela sochára Václava Levého - Harfenice, hada, kaplnku sv. Márie Magdalény i Čertove hlavy, ktoré sa nachádzajú v lese neďaleko obce Želízy. Posledný deň sme zavŕšili prehliadkou zámku v Mělníku a ďalších zaujímavostí v podzemí mesta Mělník. Na záver si môžeme len priať, aby toto partnerstvo bolo dlhoročné, aby vzájomné návštevy pri rôznych príležitostiach boli pravidelné a aby sa táto cezhraničná spolupráca rozvíjala na radosť oboch strán. Srdečná vďaka za príjemne strávené dni patrí vedeniu ZŠ Pšovka, jej pedagógom a nakoniec i žiakom, ktorí našim 16 žiakom a 3 pedagógom pripravili nádherný 3-dňový program. Na jeseň plánujeme prijať návštevu žiakov i pedagógov zo ZŠ Pšovka i u nás a určite vám dáme o ňom včas vedieť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria