• Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Matematická súťaž - Klokanko

  Dňa 23.3.2015 sa v dopoludňajších hodinách na našej škole zišli šikovní počtári, aby si zmerali svoje sily v celosvetovej súťaži Matematický klokan  a riešili „klokanovské úlohy“ Z našej základnej školy sa do tejto súťaže zapojilo 36 žiakov. Už len ich samotná účasť v súťaži si vyžadovala veľkú odvahu a preto sme veľmi radi, že sa prihlásil tak veľký počet žiakov. Svojou odvahou a šikovnosťou nás prekvapili hlavne žiaci prvého a štvrtého ročníka, ktorí sa zišli v najväčšom počte. Držíme všetkým účastníkom palce, aby sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

 • Exotická návšteva z Kene

  Takmer pre všetkých pracujúcich a študujúcich neobľúbený pondelok sme si my, siedmaci, spolu s pani učiteľkou Fodrekovou spríjemnili exotickou návštevou Volker Sospeter z Kene. Chvíle sme strávili v Slovensko - Keňskom duchu – porovnávaním života, tradícií, bývania, kultúry, fauny... v týchto dvoch tak veľmi odlišných a vzdialených krajinách. Návštevu ako sa patrí sme pohostili našimi tradičnými pochutinami (bryndzovými haluškami, korbáčikmi, klobáskou, syrom a bábovkou) a za odmenu nám Volker v priamom prenose navaril tradičné jedlo ugali (jemná kukuričná kaša), ktorú sme ochutnali rukami, tak ako v Afrike. Ďakujeme aj šikovným dievčatám Barborke Mládenkovej a Amy Matulovej za profesionálne v angličtine podané prezentácie. Samozrejme veľká vďaka patrí nášmu hosťovi Volkerovi.

 • Pozorovanie zatmenia slnka

  Príjemný „zatmený“ piatok 20.marca zažili žiaci 5.A a 6.A spolu s pani učiteľkami Fodrekovou a Novákovou-Fanovou. Zobrali so sebou všetky dostupné a bezpečné zariadenia (zváračské prilby, tmavé sklíčka, röntgenové snímky, špeciálne zostrojené okuliare...) a pozorovali priebežne čiastočné zatmenie Slnka, ktoré začínalo približne o 9:50. Vrcholilo o 10:55, kedy bolo zatmených takmer 60% Slnka v jeho hornej časti, takže sa zdalo ako by sa usmievalo.

 • Naša škola - video

   Milí naši kamaráti! Pripravili sme pre vás - návštevníkov našej stránky krátke video. Je na ňom v krátkosti zachytený život a dianie v škole. Ak teda máte záujem si ho pozrieť, nech sa páči... Klik!

 • Prvá cyklojazda 2015

  Pekné počasie nám umožnilo dofúkať kolesá a vyraziť na cyklistický výlet. Tentoraz sme zamierili na Vodné dielo Žilina. Bolo nás jedenásť, vrátane dvoch rodičov, ktorí pomohli s dozorom počas akcie a za to im ďakujeme. Foto z akcie tu.

   

 • 2 % z Vašich daní pre našu školu

  Priatelia. Naša škola ako každý rok v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región pripravila pre vás tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich zaplatených daní  a tiež Potvrdenie o zaplatení dane z dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak máte teda možnosť nám poukázať 2 % z vašich zaplatených daní, budeme naozaj radi. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť po kliknutí na zvýraznený text. Peniaze takto vyzbierané používame výsostne na zlepšenie prostredia, v ktorom sa naše - vaše deti vzdelávajú. VOPRED VÁM ĎAKUJEME! 

 • Školská liga v plávaní

  V pondelok 16.marca sa uskutočnilo ďalšie kolo Školskej športovej ligy v plávaní. Na programe bola tentoraz disciplína 50m voľný spôsob a spomedzi žiakov, ktorí reprezentovali našu školu obstáli najlepšie : Miška Páneková (5.A) a Veronika Ftáčiková (7.A), ktoré obsadili vo svojich kategóriách 3.miesto. Marek Hodás (5.A) si vyplával 5.miesto, Simonka Heglasová (5.B) 7.miesto a v prvej desiatke sa umiestnil aj Kryštof Zbranek (5.A), ktorý obsadil 10.miesto. Srdečne blahoželáme a za reprezentáciu ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa na súťaži zúčastnili.  

 • Beseda s lesníkom

  Medzi druhákov zavítali dňa 13. 3. 2015 lesníci z podniku Lesy SR - pán Ivanko a pán Bihári, ktorých pozvali pani učiteľky Marčeková a Tóthová. Menovaní lesníci deti obdarovali obrovskými poznatkami, skúsenosťami a zážitkami, s ktorými sa stretávali na potulkách prírodou ako lesníci, poľovníci i milovníci prírody. Porozprávali žiakom o výsadbe lesov, strostlivosti o les a o jeho ochrane pred škodcami. Dozvedeli sa tiež to, ako sa poľovníci celoročne starajú o zvieratá. Samozrejme ukázali deťom rôzne poľovné trofeje a vzorky semien rôznych drevín, ktoré vzbudili u detí najväčší záujem. Stretnutie s lesníkmi bolo veľmi podnetné a bolo vedené na vysoko profesionálnej úrovni. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.

 • Kvíz o knihách

  Opäť sme v našom klube súťažili. Tentokrát si sily v literárnych vedomostiach a znalostiach zmerali tretiaci a štvrtáci, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách. Na vyžrebované otázky najsprávnejšie odpovedal tím detí zo 4. A.  Všetci sa tešili zo sladkých odmien a víťazi aj z medailí.

   
 • Historické fotografie

  Vážení naši priaznivci! Rok 2015 je zaujímavý okrem iného aj tým, že pred päťdesiatimi rokmi sa naša škola "narodila". V roku 1965 boli jej brány po prvý raz otvorené a vošli cez ne jej úplne prví žiaci a učitelia. My si chceme túto dôležitú udalosť zodpovedne pripomenúť a pripraviť množstvo akcií, ktorými si pripomenieme tieto "narodeniny". Pripravujeme aj stretnutie bývalých žiakov, učiteľov, rodičov. A na toto stretnutie chystáme spomienkový film - prezentáciu. A aby sme si mohli zaspomínať, porozmýšľať a predstaviť si ako to vtedy vyzeralo - potrebujeme si zapožičať od vás vaše fotografie. Môže byť na nich v podstate čokoľvek, čo nejako súvisí s tou dobou, so sídliskom Hliny VII, so školou, pioniermi, zväzákmi, lampiónovým sprievodom, prvými májmi,... Fotografie si len zoskenujeme a poctivo vrátime. Vopred vám ďakujeme!

 • 1.miesto

  Vo štvrtok 12.marca sa uskutočnil v Lietavskej Lúčke ďalší volejbalový turnaj dievčat. Za účasti 4 družstiev naše dievčatá s prehľadom zvíťazili v každom zápase bez straty setu. Stali sa tak víťazkami celého turnaja a za 1.miesto si odniesli diplom a pohár. Gratulujeme!!! 

 • 2.miesto vo volejbale dievčat

  V stredu 11.marca sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. Naše dievčatá vyhrali postupne všetky 3 zápasy v skupine a ako suverénny víťaz nastúpili vo finále proti najväčšiemu súperovi zo ZŠ Martinská. Vo vyrovnanom súboji (po dvoch setoch 1:1) rozhodoval o víťazovi posledný set. Ten zvládli lepšie naše súperky, čím nám oplatili minuloročnú prehru a naše dievčatá tak obsadili 2.miesto. Ďakujeme a srdečne blahoželáme. Reprezentovali nás: Petra Margenová, Silvia Mayerová, Petra Magvašiová, Mária Kozáčková, Rebeka Rarková, Simona Chyláková

 • Video

  Máme novinku! Ná prízemí budovy ročníkov 1. - 4. máme pre vás televízor. Od dnešného dňa v ňom budú videá z akcií, ktoré organizuje naša škola a ďalšie zaujímavé veci (prezentácie, projekty...). Návšetvníci a samozrejme aj vy - rodičia našich žiakov budete tak mať denne možnosť vidieť, že naša škola žije, že ste sa dobre rozhodli, keď ste dali svoje dieťa k nám... V budove ročníkov 5. - 9. je takýto televízor na prvom poschodí. Žiaci na druhom stupni si tak majú možnosť pozrieť to isté.

 • Tehlička pre Afriku

  Aj v tomto roku sme sa rozhodli prispieť do verejnej zbierky Tehlička a podporiť deti ulice v Stredoafrickej republike. Po vojensko-politickom konflikte tam zostali tisíce detí opustených na ulici. Odchádzajú predčasne zo školy, musia uživiť seba, svoje rodiny, prepadávajú drogám, banditizmu alebo prostitúcii. Stávajú sa deťmi ulice. Návrat do školy a základné vzdelanie spojené s praktickými zručnosťami je presne to, čo ich môže zachrániť. Preto vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok, či vzdelávacích, voľnočasových, i športových aktivít. Zbierka na našej škole bude trvať do konca marca. Ďakujeme.

 • Lyžiarske preteky

  V Oščadnici sa konali už tradičné lyžiarske a snowboardové preteky "O pohár primátora mesta Žilina". V sprievode pani učiteľky Kavackej reprezentovalo našu školu 11 chlapcov a dievčat. Víťazmi a teda 1.miesto vo svojich kategóriách získali Saška Šobichová zo 6.A a Viktor Šoška zo 7.A. Výborné 4.miesto obsadila Silvia Mayerová, 6.miesto Patrik Rajčan (obaja 8.C), 7.miesto Kristínka Kubíková zo 6.B a Patrik Sekerka z 9.A. Umiestnenie v prvej desiatke si vyjazdila svojím 8.miestom aj Natálka Durmis zo 7.A. Všetkým srdečne blahoželáme.

 • Canisterapia

  Vidieť aktívnu a motivujúcu prácu pani učiteľky Mgr. Dariny Mahútovej a pani Ing. Ľubice Bátoryovej – riaditeľky a inštruktorky sekcie canisterapie Canis Centra v Žiline so žiakmi 4. B triedy je veľkým prínosom pre našu školu. Je zrejmé, že deti majú z vyučovania radosť, dokážu udržať pozornosť prekvapujúco dlhý čas bez toho, že by tým utrpela kvalita vyučovania. Za každou hrou - aktivitou sa však skrýva konkrétny pedagogický cieľ a nepochybne aj kus práce týchto dvoch dám, ktoré aktivity odborne usmerňujú. Spoločnými silami a za pomoci psov Canis Centra K-7 v Žiline sa pustili do odvážneho a náročného projektu, čo by iste nešlo bez podpory rodičov a vedenia školy. Dovolíme si vyjadriť presvedčenie, že čas a výsledky žiakov dokážu, že projekt má veľký zmysel a s canisterapiou sa dá do budúcnosti počítať ako s ďalšou alternatívnou metódou vzdelávania.Video...

 • Elektronický stravovací systém

  Vážení priatelia! Zavádzame nový spôsob objednávania stravy v našom zariadení školského stravovania. Aby tento systém mohol fungovať, treba, aby každý stravník mal svoj vlastný čip, pomocou ktorého sa bude prihlasovať pri vydávaní stravy v našej jedálni. Cena jedného je 10 €. Táto suma bude vrátená pri presťahovaní sa, odchode na strednú školu, či v podobnom prípade. Pri strate čipu bude ale nutné túto sumu uhradiť znova. Spomínaný poplatok za čip je potrebné priniesť do školy najneskôr do 20. marca 2015 a odovzdať triednym učiteľom.

 • Geografická olympiáda

  Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom okresného kola geografickej olympiády - Michaele Kudlovej z 5.B, Leošovi Grandtnerovi z 8.C a Michalovi Čmelíkovi z 9.C, ktorí sa pod vedením pani učiteľky Fodrekovej zdarne popasovali s tohtoročnými geografickými úlohami.

 • Hviezdoslavov Kubín na I. stupni

  Vážení naši priatelia! Ako každý rok aj tento sme sa v našej škole pekne a poctivo učili básničky na tradičnú súťaž - Hviezdoslavov Kubín. A povieme vám, že máme skutočné talenty! Dosiahli vynikajúcu úroveň prednesu a my vám ukážku ako to naše - vaše deti super zvládli prinášame na našom krátkom videu. .-)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria