Počet návštev: 1027284

Život v peknej a dobrej škole

Vitajte na stránkach našej školy!

Naša škola je dlhodobo známa svojou kvalitou. Rozhodnutie prihlásiť vaše dieťa k nám je pre nás veľký záväzok a my robíme všetko pre vašu spokojnosť. Náš školský vzdelávací program je nastavený tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám. Už od prvého ročníka sa u nás vyučuje anglický jazyk a od piateho jazyk nemecký. V súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení ponuky cudzích jazykov, ktoré bude možné študovať priamo u nás. Absolvent našej školy je teda kvalitne pripravovaný na ďalšie vzdelávanie, aj bilingválne.

Kontaktujte nás

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Pondelok 30. 3. 2015

Kalendár akcií a prázdnin

V našej škole je stále niečo nové a zaujímavé

 • Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Matematická súťaž - Klokanko

  Dňa 23.3.2015 sa v dopoludňajších hodinách na našej škole zišli šikovní počtári, aby si zmerali svoje sily v celosvetovej súťaži Matematický klokan  a riešili „klokanovské úlohy“ Z našej základnej školy sa do tejto súťaže zapojilo 36 žiakov. Už len ich samotná účasť v súťaži si vyžadovala veľkú odvahu a preto sme veľmi radi, že sa prihlásil tak veľký počet žiakov. Svojou odvahou a šikovnosťou nás prekvapili hlavne žiaci prvého a štvrtého ročníka, ktorí sa zišli v najväčšom počte. Držíme všetkým účastníkom palce, aby sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

 • Exotická návšteva z Kene

  Takmer pre všetkých pracujúcich a študujúcich neobľúbený pondelok sme si my, siedmaci, spolu s pani učiteľkou Fodrekovou spríjemnili exotickou návštevou Volker Sospeter z Kene. Chvíle sme strávili v Slovensko - Keňskom duchu – porovnávaním života, tradícií, bývania, kultúry, fauny... v týchto dvoch tak veľmi odlišných a vzdialených krajinách. Návštevu ako sa patrí sme pohostili našimi tradičnými pochutinami (bryndzovými haluškami, korbáčikmi, klobáskou, syrom a bábovkou) a za odmenu nám Volker v priamom prenose navaril tradičné jedlo ugali (jemná kukuričná kaša), ktorú sme ochutnali rukami, tak ako v Afrike. Ďakujeme aj šikovným dievčatám Barborke Mládenkovej a Amy Matulovej za profesionálne v angličtine podané prezentácie. Samozrejme veľká vďaka patrí nášmu hosťovi Volkerovi.

 • Pozorovanie zatmenia slnka

  Príjemný „zatmený“ piatok 20.marca zažili žiaci 5.A a 6.A spolu s pani učiteľkami Fodrekovou a Novákovou-Fanovou. Zobrali so sebou všetky dostupné a bezpečné zariadenia (zváračské prilby, tmavé sklíčka, röntgenové snímky, špeciálne zostrojené okuliare...) a pozorovali priebežne čiastočné zatmenie Slnka, ktoré začínalo približne o 9:50. Vrcholilo o 10:55, kedy bolo zatmených takmer 60% Slnka v jeho hornej časti, takže sa zdalo ako by sa usmievalo.

 • Naša škola - video

   Milí naši kamaráti! Pripravili sme pre vás - návštevníkov našej stránky krátke video. Je na ňom v krátkosti zachytený život a dianie v škole. Ak teda máte záujem si ho pozrieť, nech sa páči... Klik!

 • Prvá cyklojazda 2015

  Pekné počasie nám umožnilo dofúkať kolesá a vyraziť na cyklistický výlet. Tentoraz sme zamierili na Vodné dielo Žilina. Bolo nás jedenásť, vrátane dvoch rodičov, ktorí pomohli s dozorom počas akcie a za to im ďakujeme. Foto z akcie tu.

   

 • 2 % z Vašich daní pre našu školu

  Priatelia. Naša škola ako každý rok v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región pripravila pre vás tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich zaplatených daní  a tiež Potvrdenie o zaplatení dane z dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak máte teda možnosť nám poukázať 2 % z vašich zaplatených daní, budeme naozaj radi. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť po kliknutí na zvýraznený text. Peniaze takto vyzbierané používame výsostne na zlepšenie prostredia, v ktorom sa naše - vaše deti vzdelávajú. VOPRED VÁM ĎAKUJEME!

 • Školská liga v plávaní

  V pondelok 16.marca sa uskutočnilo ďalšie kolo Školskej športovej ligy v plávaní. Na programe bola tentoraz disciplína 50m voľný spôsob a spomedzi žiakov, ktorí reprezentovali našu školu obstáli najlepšie : Miška Páneková (5.A) a Veronika Ftáčiková (7.A), ktoré obsadili vo svojich kategóriách 3.miesto. Marek Hodás (5.A) si vyplával 5.miesto, Simonka Heglasová (5.B) 7.miesto a v prvej desiatke sa umiestnil aj Kryštof Zbranek (5.A), ktorý obsadil 10.miesto. Srdečne blahoželáme a za reprezentáciu ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa na súťaži zúčastnili.

 • Beseda s lesníkom

  Medzi druhákov zavítali dňa 13. 3. 2015 lesníci z podniku Lesy SR - pán Ivanko a pán Bihári, ktorých pozvali pani učiteľky Marčeková a Tóthová. Menovaní lesníci deti obdarovali obrovskými poznatkami, skúsenosťami a zážitkami, s ktorými sa stretávali na potulkách prírodou ako lesníci, poľovníci i milovníci prírody. Porozprávali žiakom o výsadbe lesov, strostlivosti o les a o jeho ochrane pred škodcami. Dozvedeli sa tiež to, ako sa poľovníci celoročne starajú o zvieratá. Samozrejme ukázali deťom rôzne poľovné trofeje a vzorky semien rôznych drevín, ktoré vzbudili u detí najväčší záujem. Stretnutie s lesníkmi bolo veľmi podnetné a bolo vedené na vysoko profesionálnej úrovni. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.

 • Kvíz o knihách

  Opäť sme v našom klube súťažili. Tentokrát si sily v literárnych vedomostiach a znalostiach zmerali tretiaci a štvrtáci, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách. Na vyžrebované otázky najsprávnejšie odpovedal tím detí zo 4. A.  Všetci sa tešili zo sladkých odmien a víťazi aj z medailí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria