Počet návštev: 1014533

Život v peknej a dobrej škole

Vitajte na stránkach našej školy!

Naša škola je dlhodobo známa svojou kvalitou. Rozhodnutie prihlásiť vaše dieťa k nám je pre nás veľký záväzok a my robíme všetko pre vašu spokojnosť. Náš školský vzdelávací program je nastavený tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám. Už od prvého ročníka sa u nás vyučuje anglický jazyk a od piateho jazyk nemecký. V súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení ponuky cudzích jazykov, ktoré bude možné študovať priamo u nás. Absolvent našej školy je teda kvalitne pripravovaný na ďalšie vzdelávanie, aj bilingválne.

Kontaktujte nás

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Streda 4. 3. 2015

Kalendár akcií a prázdnin

V našej škole je stále niečo nové a zaujímavé

 • Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • 2 % z Vašich daní pre našu školu

  Priatelia. Naša škola ako každý rok v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región pripravila pre vás tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich zaplatených daní  a tiež Potvrdenie o zaplatení dane z dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak máte teda možnosť nám poukázať 2 % z vašich zaplatených daní, budeme naozaj radi. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť po kliknutí na zvýraznený text. Peniaze takto vyzbierané používame výsostne na zlepšenie prostredia, v ktorom sa naše - vaše deti vzdelávajú. VOPRED VÁM ĎAKUJEME!

 • Canisterapia

  Vidieť aktívnu a motivujúcu prácu pani učiteľky Mgr. Dariny Mahútovej a pani Ing. Ľubice Bátoryovej – riaditeľky a inštruktorky sekcie canisterapie Canis Centra v Žiline so žiakmi 4. B triedy je veľkým prínosom pre našu školu. Je zrejmé, že deti majú z vyučovania radosť, dokážu udržať pozornosť prekvapujúco dlhý čas bez toho, že by tým utrpela kvalita vyučovania. Za každou hrou - aktivitou sa však skrýva konkrétny pedagogický cieľ a nepochybne aj kus práce týchto dvoch dám, ktoré aktivity odborne usmerňujú. Spoločnými silami a za pomoci psov Canis Centra K-7 v Žiline sa pustili do odvážneho a náročného projektu, čo by iste nešlo bez podpory rodičov a vedenia školy. Dovolíme si vyjadriť presvedčenie, že čas a výsledky žiakov dokážu, že projekt má veľký zmysel a s canisterapiou sa dá do budúcnosti počítať ako s ďalšou alternatívnou metódou vzdelávania.Video...

 • Elektronický stravovací systém

  Vážení priatelia! Zavádzame nový spôsob objednávania stravy v našom zariadení školského stravovania. Aby tento systém mohol fungovať, treba, aby každý stravník mal svoj vlastný čip, pomocou ktorého sa bude prihlasovať pri vydávaní stravy v našej jedálni. Cena jedného je 10 €. Táto suma bude vrátená pri presťahovaní sa, odchode na strednú školu, či v podobnom prípade. Pri strate čipu bude ale nutné túto sumu uhradiť znova. Spomínaný poplatok za čip je potrebné priniesť do školy najneskôr do 20. marca 2015 a odovzdať triednym učiteľom.

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 2. - 6. marca 2015 organizujeme v prostredí krásnej kysuckej prírody lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.ročníka. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené priamo pri lyžiarskom svahu v horskom hoteli, ktorého súčasťou okrem WiFi pripojenia na internet je aj bazén, herne na stolný tenis a calcetto. Cena kurzu : 110 € (strava, ubytovanie, vleky)

 • Geografická olympiáda

  Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom okresného kola geografickej olympiády - Michaele Kudlovej z 5.B, Leošovi Grandtnerovi z 8.C a Michalovi Čmelíkovi z 9.C, ktorí sa pod vedením pani učiteľky Fodrekovej zdarne popasovali s tohtoročnými geografickými úlohami.

 • Hviezdoslavov kubín na I. stupni

  Vážení naši priatelia! Ako každý rok aj tento sme sa v našej škole pekne a poctivo učili básničky na tradičnú súťaž - Hviezdoslavov Kubín. A povieme vám, že máme skutočné talenty! Dosiahli vynikajúcu úroveň prednesu a my vám ukážku ako to naše - vaše deti super zvládli prinášame na našom krátkom videu. .-)

 • Návšteva Bábkového divadla - PETER PAN

  Na dnešný deň sa veľmi tešili žiaci 1. - 4. ročníka. Dňa 24. 2. 2015 spolu s učiteľmi navštívili novozrekonštruované priestory Bábkového divadla v Žiline. Herci žilinského divadla zahrali známu rozprávku s názvom PETER PAN. Bol to nádherne spracovaný príbeh z Krajiny - nekrajiny, v ktorej žil chlapec, ktorý nechcel vyrásť. Počas jednej mesačnej noci odviedol na svoj Ostrov snov dvoch súrodencov Darlingovcov. Tu sa stretli s kúzelnou vílou Cililing, skupinou Petrových kamarátov, s dcérou indiánskeho náčelníka i so strašidelnými a zákernými pirátmi, ktorí pripravili množstvo napínavých dobrodružstiev. Nakoniec sa však ako každá rozprávka aj táto skončila šťastne. Stvárnenie rozprávky sa páčilo nielen žiakom a učiteľom našej školy. Predstavenie získalo v roku 2014 veľké ocenenie v ďalekej Číne - Cenu za výnimočné predstavenie a hlavný herec Ján Demko cenu za najlepší herecký výkon. Určite sa i v budúcnosti budeme tešiť na podobné predstavenia v žilinskom bábkovom divadle.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  23. februára 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa spolu zúčastnilo 30 žiakov (4. až 9. ročník). Z druhej kategórie ďalej postúpil Lukáš Benko zo 6. B (poézia) a Dominika Žáková zo 6. B (próza). Z tretej kategórie to boli Alexandra Švejdová z 9. C (poézia) a Adriana Moravčíková z 8. C (próza). Víťazom blahoželáme a držíme im palce v obvodnom kole. 

 • Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník

  Dňa 12. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 23 recitátorov z 1., 2, a 3. ročníka. Porota rozhodla o víťazoch nasledovne. 1. miesto: Anetka Mikundová (3. B), 2. miesto: Dianka Pustajová (2. A) a Lacko Švejda (2. B), 3. miesto: Alex Krajčík (1. B). Deti sa pripravili veľmi zodpovedne, za čo im ďakujeme. Veľká vďaka samozrejme patrí aj pani učiteľkám a rodičom, ktorí im pri príprave pomáhali. Úroveň recitátorov hodnotila porota v zložení: pani učiteľka Gavláková, Paňáková a Tóthová. Už sa tešíme na ďalší ročník. Víťazom srdečne blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria