Počet návštev: 1036503

Život v peknej a dobrej škole

Vitajte na stránkach našej školy!

Naša škola je dlhodobo známa svojou kvalitou. Rozhodnutie prihlásiť vaše dieťa k nám je pre nás veľký záväzok a my robíme všetko pre vašu spokojnosť. Náš školský vzdelávací program je nastavený tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám. Už od prvého ročníka sa u nás vyučuje anglický jazyk a od piateho jazyk nemecký. V súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení ponuky cudzích jazykov, ktoré bude možné študovať priamo u nás. Absolvent našej školy je teda kvalitne pripravovaný na ďalšie vzdelávanie, aj bilingválne.

Kontaktujte nás

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Sobota 18. 4. 2015

Kalendár akcií a prázdnin

V našej škole je stále niečo nové a zaujímavé

 • Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Družobná škola v Mělníku

  Pozor! Pozor! Oznamujeme vám, že sme rozbehli vzájomne výhodnú spoluprácu so základnou školou v českom Mělníku. Mali sme naplánované, že na budúci týždeň od pondelka rána do stredy večera (20. až 22. apríla 2015) pôjdu niektorí naši žiaci tam. Ubytovaní mali byť v rodinách našich českých kamarátov. Je pre nich pripravený aj veľmi zaujímavý a pútavý program. No stalo sa nám, že sa z rôznych dôvodov uvoľnilo niekoľko miest. Preto ak by ste chceli aby vaše - naše dieťa absolvovalo zaujímavý a poučný výlet za "pár šupov" - 20 €, ozvite sa nám na 0948 045 951. Treba len mať vybavený preukaz na zľavu na cestovanie "zdarma" vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko a platný cestovný pas. O všetko je postarané - ubytovanie, strava, vstupy do múzeí... Ponáhľajte sa, naša ponuka nebude dlho platná... (Ďalšie informácie vám poskytnú pani učiteľky Kvetka Balková, Lenka Hudecová, prípadne Majka Marčeková.)

 • Voľné miesto - učiteľ anglického jazyka

  Oznamujeme vám, že máme jedno voľné miesto pre učiteľa anglického jazyka. Nástup je možný od nového školského roka 2015/2016. Ak viete o niekom, kto rád pracuje s deťmi, kto má zaujímavé nápady a hlavne chuť pracovať u nás - nech sa nám ozve čím skôr.

 • 2 % z Vašich daní pre našu školu

  Priatelia. Naša škola ako každý rok v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región pripravila pre vás tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich zaplatených daní  a tiež Potvrdenie o zaplatení dane z dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak máte teda možnosť nám poukázať 2 % z vašich zaplatených daní, budeme naozaj radi. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť po kliknutí na zvýraznený text. Vyhlásenie o poukázaní 2 prineste, prosím, našej pani tajomníčke. My tieto potvrdenia za vás odovzdáme. Prípadne prineste k nám kópiu tohoto potvrdenia. Peniaze takto vyzbierané používame výsostne na zlepšenie prostredia, v ktorom sa naše - vaše deti vzdelávajú. VOPRED VÁM ĎAKUJEME!

 • Jarná brigáda!

  Pozor, pozor! 18. apríla 2015 od 8:30 sa koná ďalšia super akcia! Bude ňou už tradičná brigáda. Všetkých vás srdečne na ňu pozývame. Trošku popracujeme - budeme upravovať kompost v záhradke, zamurujeme si, upravíme doskočisko pre našich športovcov. Navaríme guláš, načapujeme deťom dobrú kofolu a dospelým od smädu pivko. Posielame vám po deťoch aj lístok, podľa ktorého vám pripravíme všetko potrebné. Veľmi sa na vás tešíme a ešte raz vás srdečne pozývame! :-)

 • Zábrany bez zábran

  V piatok 27. marca sa žiaci 2. stupňa v koncertnej sále Konzervatória zúčastnili na výchovnom koncerte pod názvom „Zábrany bez zábran“. Agentúra Prima Nota naším žiakom vo svojom predstavení poukázala na negatívne javy mládeže, nenásilným  spôsobom sa snažili vniknúť do povedomia mladého človeka s cieľom zakoreniť základné zásady slušného správania. Program bol realizovaný v podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova.

 • Einstein teen

  30.marca 2015 sa v Žiline prvýkrát uskutočnila nová anglická súťaž Einstein teen. Našu školu na súťaži reprezentoval tím v zložení: Jakub Nižník (9. A), Timotej Pustaj (8. A) a Marek Skukálek (7. A). Hoci sa naši chlapci v konkurencii 11 škôl neumiestnili, forma a atmosféra s ...
 • Beseda na Charite

  So žiakmi 8. ročníkov sme sa v stredu 25. marca zúčastnili besedy na Charite. Bolo to veľmi obohacujúce. Dozvedeli sme sa, ako sa pracovníci centra venujú ľuďom bez domova, nezamestnaným, rodinám v hmotnej núdzi, ľuďom so zdravotným postihnutím, chorým a starým. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili zažiť túto novú skúsenosť.

 • Matematická súťaž - Klokanko

  Dňa 23.3.2015 sa v dopoludňajších hodinách na našej škole zišli šikovní počtári, aby si zmerali svoje sily v celosvetovej súťaži Matematický klokan  a riešili „klokanovské úlohy“ Z našej základnej školy sa do tejto súťaže zapojilo 36 žiakov. Už len ich samotná účasť v súťaži si vyžadovala veľkú odvahu a preto sme veľmi radi, že sa prihlásil tak veľký počet žiakov. Svojou odvahou a šikovnosťou nás prekvapili hlavne žiaci prvého a štvrtého ročníka, ktorí sa zišli v najväčšom počte. Držíme všetkým účastníkom palce, aby sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

 • Exotická návšteva z Kene

  Takmer pre všetkých pracujúcich a študujúcich neobľúbený pondelok sme si my, siedmaci, spolu s pani učiteľkou Fodrekovou spríjemnili exotickou návštevou Volker Sospeter z Kene. Chvíle sme strávili v Slovensko - Keňskom duchu – porovnávaním života, tradícií, bývania, kultúry, fauny... v týchto dvoch tak veľmi odlišných a vzdialených krajinách. Návštevu ako sa patrí sme pohostili našimi tradičnými pochutinami (bryndzovými haluškami, korbáčikmi, klobáskou, syrom a bábovkou) a za odmenu nám Volker v priamom prenose navaril tradičné jedlo ugali (jemná kukuričná kaša), ktorú sme ochutnali rukami, tak ako v Afrike. Ďakujeme aj šikovným dievčatám Barborke Mládenkovej a Amy Matulovej za profesionálne v angličtine podané prezentácie. Samozrejme veľká vďaka patrí nášmu hosťovi Volkerovi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria