Počet návštev: 1096329

Život v peknej a dobrej škole

Vitajte na stránkach našej školy!

Naša škola je dlhodobo známa svojou kvalitou. Rozhodnutie prihlásiť vaše dieťa k nám je pre nás veľký záväzok a my robíme všetko pre vašu spokojnosť. Náš školský vzdelávací program je nastavený tak, aby zodpovedal súčasným požiadavkám. Už od prvého ročníka sa u nás vyučuje anglický jazyk a od piateho jazyk nemecký. V súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení ponuky cudzích jazykov, ktoré bude možné študovať priamo u nás. Absolvent našej školy je teda kvalitne pripravovaný na ďalšie vzdelávanie, aj bilingválne.

Kontaktujte nás

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Streda 5. 8. 2015

Kalendár akcií a prázdnin

V našej škole je stále niečo nové a zaujímavé

 • Vážení priatelia! Podarilo sa nám realizovať veľmi zaujímavú vec. Je ňou virtuálna prehliadka našej školy. Môžete tak do našej školy vstúpiť hocikedy a pozrieť si v akom prostredí žijú, pracujú, vzdelávajú sa naše - vaše deti, naši pedagógovia. Myslíme si, že týmto krokom prispejeme k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa "DO KTOREJ ŠKOLY DAŤ SVOJE DIEŤA?" - DAJTE HO PREDSA K NÁM! Tak nech sa páči k nám na návštevu!

 • Prázdniny... :-)

  Milí naši priatelia! Prišli vytúžené prázdniny a my vám všetkým želáme nech sú naplnené vaše očakávania, nech si oddýchnete, naberiete síl. Nech sú takými, aké majú byť! A v septembri dovidenia!

 • Detské ihrisko

  Veľmi radi vám oznamujeme, že vďaka práci nášho pána riaditeľa sme stihli dokončiť montáž nových prvkov detského ihriska ešte pred letnými prázdninami. Máte tak možnosť toto pekné ihrisko využívať počas nadchádzajúcich voľných dní. Naša škola je stále otvorená, sme radi keď k nám prichádzajú deti so svojimi rodičmi pohrať sa, či len tak si posedieť.

 • Čarovná Jánska noc

  Žiaci 1. - 4. ročníka v ZŠ Jarná nemajú svojej školy stále dosť a tak sa v nej spolu so svojimi pani učiteľkami rozhodli aj prenocovať. Inokedy tiché priestory ožili v piatok večer 19. júna a v sobotu v noci 20. júna 2015. V jej priestoroch sa uskutočnilo náučno-zábavné podujatie Čarovná Jánska noc. Pedagógovia z 1. stupňa pripravili pre žiakov v areáli školy stanovištia, kde žiaci museli preukázať nielen vedomosti a vtip, ale aj obratnosť, pohotovosť, rýchlosť, postreh a ďalšie zručnosti a spôsobilosti. Úlohou žiakov bolo skákať vo vreci, v gumákoch, kŕmiť hladné vtáčiky, hľadať farebné lístočky, bojovať o pierka, hádzať balvanom, či preskakovať Jánske ohne. Príjemne unavené sa deti v triedach navečerali a opäť sa vybrali na školský dvor, kde súťažili o najkrajšiu kresbu školského strašidla a spievali veselé táborovné piesne. Po zotmení spolu so svojimi pani učiteľkami a so zasvietenými baterkami hľadali v areáli školy skutočné školské strašidlo, ktoré sa po dlhom hľadaní naozaj objavilo. Po všetkých súťažiach sa deti presunuli do tried, v ktorých si pripravili jednoduché lôžka z karimatiek a spacákov. Po obrovskom záujme o sledovanie rozprávok sa večierka predĺžila až do 23. hodiny. Jánska noc končila raňajkami a odovzaním rodičom, ktorí si svoje deti vyzdvihli o 8.hodine v sobotu ráno. A najväčšia odmena pre všetkých? Veselá zábava, perfektná diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám z 1. - 4. ročníka (Gavlákovej, Marčekovej, Hudecovej, Tóthovej, Gúthovej, Paňákovej, Mahútovej a Saganovej), ktoré celú akciu zorganizovali a pani vychovávateľkám, ktoré im  boli pri športových súťažiach nápomocné.

 • Paris Bonjour!

  Priatelia zo Základnej školy Jarná 20 (deti z 5.B, milé mamičky a pani učiteľka Katka Fodreková) prežili začiatkom júna pozoruhodný výlet v jednom z najkrajších európskych miest - v Paríži. V meste s tak bohatou históriou sme navštívili najvychytenejšie a najznámejšie miesta - Panteón, gotický chrám Notre Dame, Víťazný oblúk, Invalidovňa... Krásne chvíle sme strávili v umeleckej štvrti Montmartre s prehliadkou baziliky Sacré Coeur s výhľadom na Paríž. Umelecké skvosty presláveného múzea Louvre potešili naše zmysly a samozrejme sme si užívali pohľady z vrcholu dominanty Paríža Eifellovej veže. Avšak náš čas nebol len o poznávaní ale aj zábave v jedinom parku Disneyland v Európe - absolvovali sme všetky atrakcie (aj viac-krát :-) počas celodennej zábavy. Krásne a jedinečné chvíle sme zažívali vďaka priateľskej príjemnej atmosfére v spoločnosti skvelých detí a dospelákov, ktorá sa z nás nevytratila po celý čas. Znovu sa potvrdilo, že Základná škola Jarná nie je len výborná škola, ale aj komunita týc správnych ľudí.

 • Vyhodnotenie matematických súťaží Maksík a Maks

  Aj v tomto školskom roku prebehli na škole dve celoslovenské korešpondenčné súťaže Maksík  a Maks v piatich kolách. Boli určené pre žiakov, ktorí hľadali príležitosť na rozvíjanie svojho talentu a schopností v matematike. Hlavným cieľom obidvoch súťaží bolo rozvíjať myslenie a kreativitu .Žiaci mali možnosť zistiť, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov prináša radosť a pocit uspokojenia. Do časovo náročných súťaží sa zapojilo 8 druhákov, 8 tretiakov ,10 štvrtákov a 5 piatakov. V prvej kategórii  Maksík 2 sa najlepšie umiestnila Ninka Záthurecká z 2. B triedy, umiestnila sa na 1. - 210. mieste. V kategórii Maksík 3  uspeli z našej školy Jurko Bazelides z 3. A triedy na 345. - 447. mieste a Filipko Šulgan z 3. A triedy na 519. - 623. mieste. V poslednej kategórii Maksík 4 najlepšie zabojovali: Martinko Magvaši zo 4. A triedy na 89. - 190. mieste, Miško Mikuš zo 4. A na 347. - 359. mieste a Brunko Portašik zo 4. A triedy 360. - 423. mieste. V súťaži Maks 5 náročné úlohy riešili: Marek Hodás, Kryštof Zbranek, Michaela Páneková, Samuel Počinek, Adam Habovštiak - všetci z 5. A triedy. Spomínaní žiaci/ okrem Maksáčov 5/ sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30% najúspešnejších , dostali darček a diplom najmúdrejší Maksáčik. Ostatní riešitelia získali účastnícky diplom. Všetkým  ďakujeme za účasť, najlepším riešiteľom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri súťaži Maksík a Maks.

 • Bufet

  Milí naši! V našej škole sa okrem kvalitného vzdelávania snažíme aj o kvalitné stravovanie. A to sa týka aj sortimentu v školskom bufete. Po nedobrých skúsenostiach a malom nedorozumení s dnes už bývalým nájomcom pracujeme na tom, aby v našom bufete bol sortiment kvalitný, zdravý, zaujímavý. Chceli by sme, aby od nového školského roka bol v prevádzka naozaj kvalitný bufet. Držte nám teda palce... :-)

 • Sme super škola

  S veľkou radosťou vám môžeme oznámiť, že v tohtoročnom TESTOVANÍ 9 sme v silnej konkurencii ostatných žilinských škôl obsadili štvrté miesto a v jazyku slovenskom dokonca miesto druhé. Myslíme si, že naša škola teda má čo ponúknuť, že je kvalitná!

 • Na bicykli deťom

  V piatok 12. júna 2015 sa niekoľko žiakov našej školy v sprievode pána riaditeľa Kotmana a pani učiteľky Kavackej zúčastnilo na charitatívnej cyklotour "Na bicykli deťom", ktorú organizuje Občianske združenie Deťom pre život a je venovaná deťom s onkologickým ochorením. „Na bicykli deťom“ sa stáva tradíciou, kedy sa skupina nadšencov, podporovateľov a prizvaných hostí vydá naprieč Slovenskom na bicykli. Okrem krásneho slnečného počasia sme prichádzali do školy s krásnym pocitom a ďakujeme pánovi riaditeľovi, že sme sa jej mohli zúčastniť. A nech sa vám páči si pozrieť naše video o tomto peknom dni...

 • Výlet 5. A

  1. júna sa žiaci V. A a V. B vybrali vláčikom na výlet do Trenčína. Prezreli si Trenčiansky hrad, ktorý patril najmocnejšiemu uhorskému veľmožovi Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, vyskúšali si streľbu z luku i hádzanie nožmi. O bezpečnosť a dobrú náladu sa postarali pani učiteľky Kvetka Balková a Adrianka Nováková Fanová. Video...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 7634475, mobil: 0948045952
  Pani tajomníčka: 7243203
  Pani vedúca školského stravovania: 7634439
  zsjarnakuchyna@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria